Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Εγγυώνται έξοδο από μια ενδεχόμενη οικολογική κρίση


   Είναι τράπεζα, αλλά από εκείνες, που δεν δανείζουν αντί αδρού επιτοκίου και δεν κερδοφορούν, δεν εγγυάται κονδύλια για έξοδο από την οικονομική κρίση. Μπορεί, όμως, να εγγυηθεί «πακέτα στήριξης» για την αντιμετώπιση κάποιας μελλοντικής οικολογικής κρίσης.

    Είναι μία από τις τράπεζες γενετικού υλικού φυτών, που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και συλλέγουν σπόρους από όλα τα είδη φυτών του πλανήτη. Με άλλα λόγια, εκεί βρίσκεται, συντηρείται και φυλάσσεται όλος ο γενετικός πλούτος της γήινης χλωρίδας.
    Οι τράπεζες γενετικού υλικού έχουν στόχο τη διατήρηση και προστασία καλλιεργούμενων ή άγριων φυτών μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Οι σπόροι που φυλάσσονται στις ειδικές συνθήκες των τραπεζών αυτών μπορούν να παραμείνουν ζωντανοί και για περισσότερα από 100 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Λίγα γραμμάρια σπόρων μπορούν να δώσουν χιλιάδες φυτά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, κυρίως όμως για την αποκατάσταση, ή εμπλουτισμό των πληθυσμών τους στη φύση ύστερα από κάποια καταστροφή, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.λπ.

    Η σημαντικότητα αυτού του είδους των τραπεζών, διαπιστώθηκε όταν αποτεφρώθηκε μεγάλο τμήμα του φοινικοδάσους Πρέβελη στην Κρήτη, για την αναγέννηση του οποίου σχεδιάζεται «ανάληψη» σπόρων από το... ταμείο της τράπεζας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

    Στην Ελλάδα ως τράπεζες γενετικού υλικού φυτών λειτουργούν συλλογές σπόρων σε κάθε γεωπονική πανεπιστημιακή σχολή, και οι τράπεζες σπόρων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», του Δικτύου για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Αιγίλοπας» και της ΜΚΟ «Πελίτι». Η πρώτη και μεγαλύτερη στην Ελλάδα τράπεζα είναι αυτή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στα... ταμεία της οποίας είναι «κατατεθειμένα» 14.000 διαφορετικά είδη σπόρων.

    Στο μέλλον, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, ο «πλούτος» αυτών των τραπεζών θα είναι εφάμιλλης αξίας με τις παραδοσιακές μορφές πλούτου, όπως ο χρυσός ή το πετρέλαιο, καθώς εκείνος που θα ελέγχει τη σποροπαραγωγή, θα συγκεντρώνει μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη. 

ΑΠΕ