Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Αρχίζει το κυνήγι οφειλετών τελών κυκλοφορίας-Πολλοί οι Κερκυραίοι οφειλέτες

Το κυνήγι εκατοντάδων ιδιοκτητών αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και τον ειδικό φόρο για τα μεγάλου κυβισμού άρχισε το υπουργείο Οικονομικών καλώντας τους κατ' αρχάς με επιστολή να περάσουν από την Εφορία εντός πενθημέρου για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους.
Ο εντοπισμός οφειλετών τελών γίνεται και λόγω της απόσυρσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπιστούν να μην έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας καλούνται να περάσουν από τη ΔΟΥ με την άδεια κυκλοφορίας και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν πληρώσει τα τέλη. Οσοι αγνοήσουν την πρόσκληση θα χρεωθούν με το ποσό του τέλους και του προστίμου (ισόποσο του τέλους) που αναλογεί στο όχημά τους κατ' έτος, καθώς η κίνησή τους συνεπάγεται «ανεπιφύλακτη αναγνώριση των οφειλόμενων τελών», όπως αναφέρει η σχετική επιστολή.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα τέλη και τα πρόστιμα βαρύνουν όλους τους ιδιοκτήτες. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, που εμφανίζεται να μην έχει πληρώσει τα τέλη, θα ελεγχθεί και για το αν έχει οφειλή στα τέλη άλλων αυτοκινήτων του.

Αυτοτελές πρόστιμο

Με χθεσινή εγκύκλιο του γενικού διευθυντή Φορολογίας, Δημήτρη Σταματόπουλου, σε εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος ή πληρωμής μειωμένου τέλους κυκλοφορίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο:

* 30 ευρώ αν αναλογεί τέλος μικρότερο του ποσού αυτού,
* ανάλογο του τέλους που προβλέπεται κατ' έτος βάσει κυλινδρισμού ή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για οχήματα που αναλογεί τέλος ανώτερο των 30 ευρώ,
* 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου ανά μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου σε περίπτωση μη πληρωμής ή εκπρόθεσμης πληρωμής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού,
* το 50% του τέλους για απαλλασσόμενα, λόγω εκπρόθεσμης προμήθειας σήματος, εκτός κι αν το τέλος είναι κάτω των 30 ευρώ, οπότε θα πληρώσουν 30 ευρώ,
* το 50% του τέλους για φορτηγά, λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λπ.

Το κυνήγι των ιδιοκτητών που οφείλουν τέλη και ειδικό φόρο ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2011. Πριν από την αποστολή της επιστολής, οι εφορίες και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων οφείλουν να ελέγξουν αν το όχημα είναι σε ακινησία, απόσυρση, μεταβίβαση κ.λπ., να εντοπίσουν τυχόν νέο ιδιοκτήτη, αν έχει διαγραφεί οριστικά κ.λπ. και να περάσουν τα σχετικά στοιχεία στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου. Οι οφειλές μπορεί να εξοφληθούν μέχρι 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ χρέος μέχρι 150 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ.

4 νέες οδηγίες
 
Ο εντοπισμός οφειλετών τελών γίνεται και λόγω της απόσυρσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, και για την οποία -έπειτα από ερωτήματα φορολογουμένων- δόθηκαν 4 νεότερες οδηγίες από το υπουργείο:

1 Θεωρείται αυτονόητη η πληρωμή του τέλους κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας (ταξινόμησης) του οχήματος, οπότε αν δεν έχει καταχωριστεί στο Σύστημα Οχημάτων της ΓΓΠΣ δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.

2 Είχαν απαλλαγεί από τα τέλη για την πενταετία 1990-1994 τα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά με την παλιά απόσυρση (1990-1992).

3 Ελέγχεται μόνο αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει πληρώσει τα τέλη και αγνοείται τυχόν οφειλή προηγούμενων ιδιοκτητών.

4 Δεν οφείλονται και δεν αναζητούνται τέλη για οχήματα που είχαν τεθεί σε ακινησία. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών λαμβάνουν αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ ή άλλο σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» έναντι αντιτίμου 3 ευρώ ανά ημέρα και χωρίς την καταβολή για το έτος που γίνεται διαγραφή. * 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ