Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

«Συγχωνεύονται» τέσσερα λιµάνια

«Καλλικράτης» για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα
Το λιµάνι του Πειραιά (φωτογραφία)  και αυτά του Λαυρίου, της Ραφήνας  και της Ελευσίνας, θα συγχωνευτούν  σε έναν ενιαίο οργανισµό υπό  την οµπρέλα του ΟΛΠ  Μέσω του «Λιµενικού Καλλικράτη» (διοικητικές συγχωνεύσεις λιµανιών) θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να αναβαθµίσει το δαιδαλώδες λιµενικό σύστηµα της χώρας, µε στόχο από τη µια να αυξηθούν τα έσοδα του Δηµοσίου και από την άλλη να υπάρξουν σηµαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Το πρώτο βήµα για την υλοποίηση του «Λιµενικού Καλλικράτη» θα γίνει µε τη συγχώνευση των τεσσάρων µεγάλων λιµανιών της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, τα λιµάνια του Πειραιά, του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας θα συγχωνευτούν σε έναν ενιαίο οργανισµό υπό την οµπρέλα του ΟΛΠ, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός περισσότερο εύρωστου οικονοµικά οργανισµού µε πολλαπλάσιες ικανότητες για νέες επενδύσεις.

Με την εισφορά των τριών νέων λιµανιών στον σηµερινό ΟΛΠ, το ελληνικό Δηµόσιο θα ανεβάσει τη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο του νέου ΟΛΠ από το 74% που είναι σήµερα στο 95%.

Οπως ανέφερε χθες ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Γιάννης Διαµαντίδης σε οµιλία του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενωσης Λιµένων Ελλάδος, που πραγµατοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ, το σχετικό νοµοσχέδιο για το Αττικό Σύστηµα Λιµανιών θα είναι σύντοµα έτοιµο για να κατατεθεί στη Βουλή. Ο υπουργός επισήµανε ακόµη ότι το ιδιωτικό και δηµόσιο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στα λιµάνια της χώρας, που θα τα κάνουν πιο προσιτά στα πλοία και κυρίως στα κρουαζιερόπλοια, είναι θερµό. Μάλιστα ανέφερε ότι µεγάλο ενδιαφέρον για να γίνουν επενδύσεις θα προέρχεται ακόµη και από γειτονικές χώρες.

ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ ο ΟΛΘ.
Εννιά ήταν οι προσφορές που υποβλήθηκαν χθες από ισάριθµούς κατασκευαστικούς οµίλους της χώρας στα πλαίσια του διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο επέκτασης του κρηπιδώµατος 26 του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του 6ου προβλήτα του λιµανιού της Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση της α’ και της β’ φάσης του έργου το 2014-2015 ο διαθέσιµος χώρος του 6ου προβλήτα θα έχει διπλασιαστεί. 

ΤΑ ΝΕΑ