Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Αύξηση 136% από το φοροσαφάρι


Σημαντική αύξηση σε ποσοστό 136% παρουσίασαν τα πρόστιμα και ο ΦΠΑ που καταλογίστηκαν από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριο 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2009.

Ειδικότερα, το συνολικό εκτιμώμενο ύψος των προστίμων και του ΦΠΑ ανήλθε σε 3,57 δισ. ευρώ έναντι 1,51 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό δεκάμηνο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για μη απόδοση ΦΠΑ φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και άλλων παρακρατούμενων φόρων, όπως και από τις παραβάσεις πλαστών και εικονικών στοιχείων (συνυπολογιζόμενου του ύψους της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης), το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 2,846 δισ. ευρώ έναντι 1,077 δισ. ευρώ πέρσι.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το δεκάμηνο σε επιλεγμένες επιχειρήσεις καθώς και σε ελέγχους διαχείρισης προκύπτουν τα εξής:

- σε 32.366 ελέγχους που έγιναν σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 15.030 παραβάτες και 903.063 παραβάσεις, δηλαδή σχεδόν η μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι φοροδιαφεύγει.

- σε 1.830 ελέγχους που έγιναν σε επιχειρήσεις για χρήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών εντοπίστηκαν 1.302 παραβάτες και 246.857 παραβάσεις.

- σε 32.481 ελέγχους που έγιναν τη διακίνηση προϊόντων εντοπίστηκαν 2.107 παραβάτες και 7.410 παραβάσεις.
 
ΣΚΑΙ