Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Στο φροντιστήριο και για το πτυχίο οι Έλληνες φοιτητές


«Υπάρχουν σπουδαστές που παρακολουθούν τα µαθήµατά µας γιατί τούς είναι αδύνατο να συντονιστούν µε τα ωράρια των παραδόσεων στα αµφιθέατρα. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που έρχονται λόγω ανεπάρκειας του διδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο. Οπως και να έχει, η γνώση είναι δύναµη, όπου και να τη λαµβάνεις...» λέει ο διευθυντής εκπαιδευτικού οµίλου κ. Νίκος Χιονίδης
Είναι από τους λιγοστούς σπουδαστές που παραδέχονται ότι απευθύνθηκαν σε φροντιστήριο για ενισχυτική διδασκαλία. Για τον Ανέστη Αβραµίδη,τεταρτοετή στα ΤΕΙ Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Σέρρες, η λύση στο προσωρινό, όπως αποδείχθηκε, µπλοκάρισµα των σπουδών του ήρθε µέσα από την εξωσχολική υποστήριξη που αναζήτησε από πέρυσι.

«Αν είσαι καθηµερινά στις παραδό σεις και διαβάζεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, τότε είσαιεντάξει. Οµως καθώς οι περισσότεροι φοιτητές συνήθως δεν µπαίνουν από την αρχή σ’ ένα πρόγραµµα, τα πράγµατα στην πορεία δυσκολεύουν. Ετσι κι εγώ, ύστερα από δύο χρόνια στη Σχολή διαπίστωσα πως είχα µείνει αρκετά πίσω. Μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αρχίσωτη διαδικασία διαβάσµατος. Μου έλειπαν και πολλές βασικές γνώσεις, οπότε δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Ευτυχώς, οι γονείς µουείχαν µάθει γιαένα φοιτητικό φροντιστήριοστη Θεσσαλονίκη. Αρχισα, λοιπόν, µε Μαθηµατικά και Φυσική και φέτος κάνω κυρίως Προγραµµατισµό...» λέει στα «ΝΕΑ».

ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΣΚΕΨΗ. Εκ του αποτελέσµατος εκτιµά ότι η επιλο γή του αυτή δεν πηγαίνει χαµένη. Ούτε και τα χρήµατα που δαπανά για τα δίδακτρα, συνολικά περίπου 250-375 ευρώ γιατις απαιτούµενες 10-15 ώρεςδιδασκαλίας ανά µάθηµα (25 ευρώ ηώρα). «Τογεγονός ότικάνω τα µαθήµατα από το σπίτι µου, µε βιντεοδιάσκεψη, µου αφαίρεσε και πολύ άγχος. ∆εν ξέρω πώςθα ένιωθαµέσα σεµια αίθουσα, ύστερα και από τα τόσα φροντιστήρια στη Γ’ Λυκείου. Το σηµαντικότερο, ωστόσο, για µένα είναι ότι µπόρεσα πια νακαταλάβω πώς πρέπει να διαβάζω, πώς να εµβαθύνω σε κάποιεςέννοιες» εξηγεί.

ΚΑΙ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ. Χείρα... φροντιστηριακής βοηθείας λαµβάνει εδώ και τέσσερις µήνες και η συµπολίτισσά του ΕιρήνηΠαπαντωνίου, σπουδάστρια τωνΤΕΙ, στο Τµήµα Λογιστικής. Πέρασε την πόρτα φροντιστηρίου στη Θεσσαλονίκη µόλις πληροφορήθηκε από συµφοιτητές της για τη λειτουργία πανεπιστηµιακών τµηµάτων. «Ηµουν λιγάκι αγχωµένη µε τις σπουδές µου, καθώς είµαι στο έβδοµο έτος και θέλω να πάρω το πτυχίο µου.Χρειαζόµουν κάτι πιο αποτελεσµατικό για να περάσω επιτυχώς και τα λίγα τελευταία αλλά πολύ δύσκολα µαθήµατα που χρωστάω...» αναφέρει.

«ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ Η ΖΗΤΗΣΗ».

Είκοσι χρόνια στον χώρο των φροντιστηρίων αµιγώς σε φοιτητές, µε έδρα στους Αµπελοκήπους της Αθήνας, ο κ. Εδουάρδος Λαγανάς γνωρίζει άριστα το προφίλ και τις απαιτήσεις των φοιτητών που έχουν γίνει πλέον και µαθητές του. Σεετήσια βάση, το φροντιστήριό του εξυπηρετεί κατά µέσον όρο 250-300 φοιτητές από τις Σχολές Θετικών Επιστηµών και Τµήµατα του Πολυτεχνείου. «Εχουν παρέλθει οι εποχές που µε δυοτρεις µέρεςδιάβασµα έπαιρνες το “πενταράκι”. Οιπερισσότεροι προσέρχονται µε ανησυχία και ανασφάλεια για το µέλλον τους:έχουν διαπιστώσει ότι παρά τον χρόνο που δαπανούν για τις σπουδές τους δεν κατορθώνουν εύκολα να τιςολοκληρώσουν. Συχνά παραπονούνταιότι η πανεπιστηµιακή παράδοση δεν συνάδει µε το επίπεδο των θεµάτων εξετάσεων. Αλλοι, ιδιαίτερα οι πρωτοετείς, επιθυµούν µια πιο οµαλή ροή σπουδών που ενδεχοµένως λείπει από το ελληνικό Πανεπιστήµιο. Οι αριστούχοι, τέλος, που αναζητούν την ακόµα υψηλότερη βαθµολογία είναι µια άλλη, σηµαντική συνιστώσα...» επισηµαίνει.


Interactive µάθηµα στην Πάτρα

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
η τεχνολογία είναι σύµµαχος των φοιτητών που απευθύνονται σεφροντιστήρια για την περαιτέρω επιµόρφωσή τους. «∆ίνουµε τη δυνατότητα και σ’αυτόν που έχει λίγα µαθήµατα γιανα πάρειτο πτυχίοτου και θέλει να ξενοικιάσει ή σεόποιον δεν θέλεινα σπαταλά τον χρόνο του σε περιττές διαδροµές να παρακολουθήσει καιζωντανό interactive µάθηµα, µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων, όπου καθηγητής και φοιτητής έχουν επαφή µέσω κάµερας και full-duplex ήχου. Με τη χρήση white board, εξάλλου, αυτό που γράφει ο καθηγητής το βλέπει ο φοιτητής και αντίστροφα...» λέει ο κ. Ανδρέας Κοσµάτος, υπεύθυνος Σπουδών σε φροντιστήρια της Πάτρας τα οποία από το 2004 έστρεψαν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στον φοιτητόκοσµο. Μετρούν σήµερα τέσσερα παραρτήµατα - σε Αθήνα, Πάτρα, Γιάννινα. 

 TA NEA