Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ως παράνομη ακυρώθηκε η απόφαση Γεωργαλίδη για το Καπαρέλι αναφέρει η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας

Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις έχει πάρει η απόφαση του κ. Αποστολόπουλου να ακυρώσει προηγούμενη απόφαση του πρώην ΓΓ της ΠΙΝ κ. Γεωργαλίδη, σχετικά με τη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο Καπαρέλι. 

 Τόσο η Τοπική Οργάνωση  του ΠΑΣΟΚ  Κασσωπαίων με ανακοίνωση της, όσο και η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, στηρίζουν την απόφαση Αποστολόπουλου, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους, καθώς, όπως τονίζουν, προασπίζεται το  δημόσιο συμφέρον και αποκαθίσταται η νομιμότητα. 

Στο Δελτίο Τύπου της Ν.Ε. αναφέρονται τα εξής:


"Αποτελεί μεγάλη ικανοποίησή η υπ.Αριθμ. Πρωτ. 35/11.02.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κ. Αποστολόπολου, να αποδεκτεί την προσφυγή του Πολιτιστικού Συλλόγου Κασσιόπης και λοιπών, η οποία στρεφόταν κατά της πρόσφατης απόφασης του απερχόμενου Γενικού Γραμματές της ΠΙΝ, κ. Γεωργαλίδη, αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκλλιέργειας στην περοχή "Καπαρέλι" του πρώην Δήμου Κασσωπαίων.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας, είχε εκφράσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα, την αρνητική της θέση απέναντι σε τέτοιου είδους αποφάσεις, οι οποίες όχι μόνον δεν ευσταθούν νομικά, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο αλλά και θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της εμπλεκόμενης περιοχής. 
Ο Γενικος Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, κ. Αποστολόπουλος, επικαλούμενος τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παρ. 7 του Ν.1845/1989, αναγνωρίζει την απουσία σαφούς αιτιολόγησης της ανάγκης παράτασης της προθεσμίας εγκατάστασης της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, και στηριζόμενος αποκλειστικά στα νομικά ερείσματα που προκύπτουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή μιας τέτοιας διοικητικής πράξης έκρινε παράνομη την απόφαση του πρώην Γενικού Γραμματές της ΠΙΝ κ. Γεωργαλίδη, επιτυγχάνοντας μια μεγάλη επιτυχία υπέρ της νομιμότητας και δικαιοσύνης. 
Εκφράζουμε δημόσια την ικανοποίησή μας όσον αφορά τα ανωτέρω καθώς και τη  συμπαράστασή μας, απέναντι στην τοπική κοινωνία της Β.Α. Κέρκυρας και δη της Δημοτικής Ενότητας του πρώην Δήμου Κασσωπαίων. 
Πάγια θέση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας, αποτελεί η υποστήριξη  του δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις εκείνες, όπου θίγονται καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές της κερκυραϊκής κοινωνίας».