Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Γέφυρα εξαγωγών στη Μ. Ανατολή

Συναντήσεις ελληνικών, κυπριακών και αραβικών επιχειρήσεων στο Go International της Eurobank
Νικόλαος Καραµούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της  Eurobank: «Tο σύγχρονο επιχειρείν δεν γνωρίζει όρια και γεωγραφικά  σύνορα. Δικαιώνεται και επιβεβαιώνεται καθηµερινά από την επιτυχή  ανάπτυξή του εκτός συνόρων, υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισµού»  Με περίπου 1.000 επιχειρηµατικές συναντήσεις στις οποίες συµµετείχαν 240 επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και πέντε αραβικές χώρες, καθώς και µε ένα Επιχειρηµατικό Φόρουµ που ανέδειξε τις δυνατότητες και τις προοπτικές της εξωστρεφούς ελληνικής επιχειρηµατικότητας, άρχισε στη Λευκωσίατο πρόγραµµα Go International που ολοκληρώνεται σήµερα.

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία της Eurobank EFG που υλοποιείται σε συνεργασία µε τους τρεις κύριους εξαγωγικούς φορείς της Ελλάδας:

τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ). Εχει στόχο τη δηµιουργία ενός ισχυρού και εκτεταµένου δικτύου επαφών για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών. ΣΤΟ Προγραμμα Επιχειρηµατικών Συναντήσεων Go International στην Κύπρο πήραν µέρος 80 από τις µεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγικές επιχειρήσεις έφτασαν τις 160, από την Κύπρο και τις αραβικές χώρες (Συρία, Λίβανος, Ιράκ, Ιορδανία, Αίγυπτος).

«Tο σύγχρονο επιχειρείν δεν γνωρίζει όρια και γεωγραφικά σύνορα. ∆ικαιώνεται και επιβεβαιώνεται καθηµερινά από την επιτυχή ανάπτυξή του εκτός συνόρων, υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισµού» είπε ανοίγοντας τις εργασίες του Επιχειρηµατικού Φόρουµ ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Νικόλαος Καραµούζης, σηµειώνοντας πως «προτεραιότητα του προγράµµατος είναι να γίνει η Eurobank EFG καταλύτης και αρωγός στη σύσφιγξη των εµπορικών σχέσεων, στην ολόπλευρη ενίσχυση του διεθνούς εµπορίου και των επιχειρηµατικών συνεργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο».

ο Ν. ΚΑΡΑΜΟΎΖΗΣ
περιέγραψε και τον απώτερο στόχο της πρωτοβουλίας, που είναι να γίνει η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ζώνη οικονοµικής ελευθερίας, επενδύσεων, ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων µε υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και µε διεθνοποιηµένες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. «Οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και αραβικώνχωρών δεν έχουν γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη, παρά τους µακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς δεσµούς. Υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες διεύρυνσης της οικονοµικής και εµπoρικής συνεργασίας» τόνισε. Κεντρικοί οµιλητές του Φόρουµ ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Σπύρος Κουβέλης και ο υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της Κύπρου Αντώνης Πασχαλίδης. Ο κ. Κουβέλης ανέφερε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει επεξεργασθεί και υλοποιεί ένα στοχευµένο και πολύπλευρο πρόγραµµα δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας µε κύριους άξονες την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας, την αποτελεσµατικότερη και ουσιαστικότερη προώθηση των ελληνικών συµφερόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Πασχαλίδης επισήµανε τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και τα αµοιβαία οφέλη από τις προοπτικές συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς «η Κύπρος µπορεί να αναδειχθεί ζωτικός διαµετακοµιστικός κόµβος και πύλη των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές τις Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής».

Στον χαιρετισµό του ο Dr Saleh Jallad, αντιπρόεδρος της Consolidated Constructors Company (CCC), επισήµανε ότι «σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιό του, ο αραβικός πλούτος δείχνει να έχει σχεδόν παρακάµψει την Ελλάδα», κάτι που αφήνει εξαιρετικά µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των επιχειρηµατικών σχέσεων Ελλάδας και αραβικού κόσµου. 

ΤΑ ΝΕΑ