Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

40 ώρες δουλειά και στο Δηµόσιο - Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη


Στιγµιότυπο από το υποκατάστηµα  του ΙΚΑ στου Ζωγράφου.  Υπηρεσίες υψηλής ζήτησης, όπως  αυτές των ασφαλιστικών ταµείων,  θα λειτουργούν και τα απογεύµατα

Ωράριο ιδιωτικού τοµέα έρχεται για τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ από το φθινόπωρο υπηρεσίες αιχµής, όπως οι εφορίες, οι πολεδοµίες ή το ΙΚΑ, θα λειτουργούν και το απόγευµα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Μέσα στον Οκτώβριο αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή το νέο ωράριο εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων, µε το οποίο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης µετά τη χθεσινή συνάντησή του µε την Α∆Ε∆Υ, θα αυξηθεί η απασχόληση σε 40 ώρες την εβδοµάδα από 37,5 ώρες που είναι σήµερα.


Η αλλαγή αυτή στοχεύει, σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων του ∆ηµοσίου όσο και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού. Ενδεικτικό είναι πως µε τη µισή ώρα επιπλέον απασχόληση την ηµέρα θα παράγεται συνολικά από όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους έργο για το οποίο θα χρειάζονταν άλλοι 45.000

νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Με την επιµήκυνση αυτή του ωραρίου θα προκύψει όφελος καιαπό τον περιορισµό των κονδυλίων που καταβάλλονται σε υπερωρίες.

Με επίκεντρο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών προωθείται επίσης και η καθιέρωση απογευµατινής λειτουργίας σε ορισµένους νευραλγικούς τοµείς του ∆ηµοσίου. Οπως ανέφερε ο κ. Ραγκούσης, στόχος είναι να µένουν ανοικτές κάποιες υπηρεσίες και το απόγευµα για µία έως δύο ηµέρες την εβδοµάδα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ως πιθανότερη ηµέρα για τηναπογευµατινή λειτουργία των υπηρεσιών κρίνεται η ∆ευτέρα.

Αυτό ωστόσο δεν θασυνεπάγεται την καθιέρωση διακεκοµµένου ωραρίου για ορισµένους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά θα προβλέπεται κάποιοι εργαζόµενοι να προσέρχονται, για παράδειγµα, στις 12 το µεσηµέρι και να παραµένουν έωςτις 8 το βράδυ. Για τον καθορισµό των υπηρεσιών που θα λειτουργούν απογευµατινές ώρες θα κατατεθεί στην Α∆Ε∆Υ αναλυτική πρόταση το επόµενο διάστηµα.


ΜΈΡΙΜΝΑ για τα παιδια. Προκειµένου εξάλλου να µη διαταραχθεί η οικογενειακή ζωή των δηµοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε πως δεν θα τεθεί άµεσα σε ισχύ το νέο ωράριο ή η απογευµατινή λειτουργία, αλλά εκτιµάται πως θα εφαρµοστεί από τον ερχόµενο Οκτώβριο. Παράλληλα, ο κ. Ραγκούσης διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει πρόβληµα για όσους έχουν µικρά παιδιά, καθώς το ίδιο διευρυµένο ωράριο θα ακολουθήσουν και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί. Θετικά αντιµετωπίζει σε πρώτη φάση τις προωθούµενες αλλαγές στο ωράριο η Α∆Ε∆Υ, αναµένοντας και τις τελικές προτάσεις του υπουργείου. Σύµφωνα πάντως µε τον πρόεδρο της Α∆Ε∆Υ Σπύρο Παπασπύρο, η συζήτηση που έγινε αφορούσε τις υπηρεσίες που ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών και όχι άλλους τοµείς, όπως αυτός της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της συνάντησης – όπως δήλωσε ο κ. Παπασπύρος – αναφέρθηκε µάλιστα από τον υπουργό και συγκεκριµένο παράδειγµα που καθιστά αναγκαία την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις δηµοτικών δοµών (π.χ. παιδικοί σταθµοί), εργαζόµενοι που εντάσσονται στο προσωπικό ανωνύµων εταιρειών του δήµου απασχολούνται 40 ώρες, ενώ άλλοι εργαζόµενοι που προήλθαν από τους πρώην κρατικούς παιδικούς σταθµούς έχουν ωράριο 37,5 ωρών εβδοµαδιαίως και υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία όσων µονιµοποιήθηκαν µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, οι οποίοι εργάζονται 36 ώρες.


Οπως µάλιστα επισήµανε ο υπουργός Εσωτερικών, οι αλλαγές αυτές δεν προκύπτουν απότις επιταγές του Μνηµονίουκαι η πρώτηπου ενηµερώθηκε για την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία ήταν η Α∆Ε∆Υ.

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=17320457&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
Στόχος του υπουργείου είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών χωρίς επιπλέον κόστος

Θα ισχύσει και για τους παλιούς υπαλλήλους το νέο µισθολόγιο

κοινές ρυθµίσεις για νεοεισερχόµενους και παλαιούς δηµοσίους υπαλλήλους θα προβλέπει το ενιαίο µισθολόγιο που θα κατατεθεί προς διαβούλευση µε την ΑΔΕΔΥ έως τα µέσα Μαρτίου.

Με το νέο µισθολόγιο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, δεν επιδιώκεται µείωση του µισθολογικού κόστους µε παράλληλη περικοπή µισθών των υπαλλήλων, αλλά η άρση των µισθολογικών διαφορών που δηµιουργούνται κυρίως εξαιτίας των επιδοµάτων, τα οποία µέχρι σήµερα χορηγούνταν ανεξέλεγκτα από τα διάφορα υπουργεία.

«Πρέπει η δηµόσια διοίκηση να αποκτήσει ένα σύγχρονο και δίκαιο µισθολόγιο µε άρση των προκλητικών ανισοτήτων», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ραγκούσης. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές προθέσεις, στόχος είναι να καταργηθεί η συντριπτική πλειονότητα των επιδοµάτων και όσαδιατηρηθούν να ενταχθούν στον βασικό µισθό.

Οι αλλαγές αυτές θα πλήξουν κυρίως τα «ρετιρέ» των δηµοσίων υπαλλήλων και όχι τους χαµηλόµισθους. Σε ένα επόµενο στάδιο θα υπάρξει σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα κάθε υπαλλήλου και θα καθιερωθεί αντικειµενικό και µετρήσιµο σύστηµα αξιολόγησης.

Ικανοποιηµένη εµφανίστηκε η ΑΔΕΔΥ απότη διαβεβαίωση του υπουργού πως δεν θαυπάρξει διαχωρισµός µεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων και µείωση τουκόστους για τις αµοιβές. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Συνοµοσπονδίας Σπύρο Παπασπύρο, η µόνη επιφύλαξη σχετίζεται µε το κατά πόσο θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση στη διεκδίκηση των δηµοσίων υπαλλήλων για την αναπλήρωση των απωλειών που επέφερε στο εισόδηµά τουςη εφαρµογή του Μνηµονίου.

Το νέο µισθολόγιο αποτελεί πάντως το πρώτο βήµα στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» στο κράτος που σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Ηδη δροµολογείται η ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων, ενώ το επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθούν δράσεις για την αναδιάρθρωση των δηµόσιων υπηρεσιών – µέσω συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του στενού δηµόσιου τοµέα– που θα συνοδευτούν από την ορθολογικότερη κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού.

Προωθείται κατάργηση των περισσότερων επιδοµάτων και ένταξή τους στον βασικό µισθό

ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΡΑΛΛΗΣ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Επί πρωθυπουργίας

Η ευνοϊκότερη ρύθµιση σε σχέση µε τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τοµέα οφείλεται στο γεγονός πως οι ώρες εργασίας του Σαββάτου επιµερίστηκαν στις καθηµερινές ηµέρες απασχόλησης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε αντίθεση µε τους δηµοσίους υπαλλήλους όπου καταργήθηκαν και οδήγησαν σε περιορισµό του εβδοµαδιαίου ωραρίου.

Η εφαρµογή του ωραρίου αυτού έγινε το πρώτο διάστηµα της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Γεωργίου ράλλη υιοθετήθηκε το ωράριο των 37½ ωρών την εβδοµάδα, που ισχύει µέχρι σήµερα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, µετά την κατάργηση της εξαήµερης απασχόλησης και της καθιέρωσης του πενθηµέρου.
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Νέο πειθαρχικό δίκαιο
θα ισχύσει σύντοµα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών. Με τις προωθούµενες ρυθµίσεις εµφανίστηκε σύµφωνη και η Α∆Ε∆υ, προκειµένου να δοθεί τέλος στην ατιµωρησία υπαλλήλων. Προτεραιότητα θα δοθεί στην επιτάχυνση εκδίκασης των υποθέσεων από τα πειθαρχικά συµβούλια, καθώς παρατηρείται το φαινόµενο να επιβάλλονται ποινές σε υπάλληλους ακόµη και µετά τη συνταξιοδότησή τους. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόµενο να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές που θα φτάνουν µέχρι και την ποινή της οριστικής παύσης. Για να αποτραπεί το σηµερινό καθεστώς, όπου συχνά επιβάλλονται εξαιρετικά επιεικείς ποινές, το υπουργείο Εσωτερικών αναµένεται να προχωρήσει και στην αλλαγή της σύνθεσης των πειθαρχικών συµβουλίων.

Οπως έχει καταγράψει και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι δηµόσιοι υπάλληλοι που µετέχουν στα πειθαρχικά συµβούλια αποφεύγουν να επιβάλουν τις προβλεπόµενες ποινές σε συναδέλφους τους.

Για τον λόγο αυτόν εξάλλου δεκάδες υποθέσεις κάθε χρόνο αναπέµπονται από τον Επιθεωρητή στα δευτεροβάθµια πειθαρχικά όργανα για επανεξέταση. 

ΤΑ ΝΕΑ