Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Στο ευρωδικαστήριο οκτώ χώρες για το ΦΠΑ

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2bcZmASd_p3BW5czrHVD1dm_PoeiItT4YRabeT8fGc4v5Dk8R    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ της Ε.Ε. στα πρακτορεία ταξιδίων.

    Η οδηγία ΦΠΑ 2006/112/EΚ περιέχει ειδικές διατάξεις (τις καλούμενες «ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους») για τα πρακτορεία ταξιδίων όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες.

    Η οδηγία ΦΠΑ περιέλαβε το «ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους» προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή του ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στοιχεία των οργανωμένων ταξιδίων που πωλούν μπορεί να αφορούν διάφορες χώρες και συνεπώς να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες ΦΠΑ.

    Οι εταιρείες ταξιδίων μπορούν να επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες. Ωστόσο, στα προαναφερθέντα κράτη το καθεστώς δεν εφαρμόζεται σε πρακτορεία ταξιδίων τα οποία πωλούν προγράμματα διακοπών σε άλλες εταιρείες, ιδίως σε άλλα πρακτορεία ταξιδίων για μεταπώληση.

    Τα 8 κράτη μέλη που παραπέμπονται σήμερα στο Δικαστήριο για το εν λόγω θέμα δεν εφαρμόζουν ορθά το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους, δεδομένου ότι συχνά επιτρέπουν να εφαρμόζεται το καθεστώς αυτό σε πωλήσεις μεταξύ πρακτορείων ταξιδίων. Αυτό προκαλεί, κατά την Επιτροπή, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθόσον ορισμένα πρακτορεία ταξιδίων επιβαρύνονται φορολογικά περισσότερο από ό,τι άλλα.

ΑΠΕ