Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Κατατέθηκε ν/σ για την βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

Νομοσχέδιο με τίτλο "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης" κατατέθηκε στη Βουλή. Το ν/σ μεταξύ άλλων προβλέπει την εκ νέου ρύθμιση των θεμάτων μετατροπής με χρηματική των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, με τον γενικό κανόνα ότι η περιοριστική ποινή μεγαλύτερη των δύο ετών που δεν υπερβαίνει τα τρία, μετατρέπεται εφεξής σε χρηματική υπό προϋποθέσεις, ενώ επανακαθορίζονται τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού της μετατροπής.
Ακόμη εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ενώ προβλέπεται ότι για τις ποινές που δεν έχουν μετατραπεί, εφόσον έχει εκτιθεί το 1/5 αυτών, μετατρέπονται από το δικαστήριο σε χρηματική ποινική και διατάσσεται η απόλυση του κρατουμένου.

Περιλαμβάνονται ακόμη αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ/ΜΠΕ