Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Ορίστηκαν σύμβουλοι για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος της χώρας


   Τους διεθνείς οίκους Deutsche Bank AG London Branch, HSBC BANK PLC και Lazard Freres SAS, επέλεξε η διυπουργική επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους του Δημοσίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας.


    Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, οι σύμβουλοι θα αναλάβουν το έργο του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου, της αποτίμησης των συμμετοχών του στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και της αξιολόγησης των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα, ιδιαιτέρως από την άποψη της αποτελεσματικότητας και χρηματοπιστωτικής ευστάθειας.

    Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση».

    Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, οι σύμβουλοι θα έχουν διττή αποστολή: Αφ' ενός να γνωμοδοτήσουν τόσο για την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ), όσο και για την πρόταση της ΑΤΕ να συγχωνευθεί με το ΤΤ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα Αττικής. Και, αφ' ετέρου να εκπονήσουν μελέτη για μια γενικότερη αναδιάρθρωση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, με αιχμή τις τράπεζες που ελέγχει ευθέως ή εμμέσως το Δημόσιο.

    Εκτιμάται ότι το πρώτο σκέλος του έργου των συμβούλων θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

ΑΠΕ