Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Αλλαγές τώρα ακόμα και με αντιδράσεις

Το 97% των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ υποστηρίζει τις προωθούμενες αλλαγές


Το πράσινο φως δίνουν στο υπουργείο Παιδείας φοιτητές και πολίτες για αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνα που ανέθεσε το υπουργείο Παιδείας και διεξήγαγε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο η εταιρεία δημοσκοπήσεων MRB, το 97% των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ υποστηρίζει τις προωθούμενες αλλαγές. Στο πλευρό του υπουργείου βρίσκονται και οι πολίτες που δηλώνουν υπέρμαχοι των αλλαγών. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την εφαρμογή τους σε ποσοστό 72% ενώ μόλις το 3,7% πιστεύει πως θα υλοποιηθούν πλήρως (θα εφαρμοστούν μερικώς 72% ή δε θα εφαρμοστούν 21,2%).

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι 8 στους 10 φοιτητές ζητά να εφαρμοστούν οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιδράσεις ενώ το 50% εκτιμά ότι θα ωφεληθεί από την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων.


Την ίδια ώρα η έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, η έλλειψη συνεργασίας με τους καθηγητές, τα κακογραμμένα συγγράμματα, καθηγητές που δε γνωρίζουν επαρκώς το αντικείμενό τους αλλά και οι καταλήψεις αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων σύμφωνα με τους φοιτητές.


Όσον αφορά στο κατά πόσο ανταποκρίνονται τα ανώτατα ιδρύματα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας το 81%των φοιτητών των πανεπιστημίων θεωρεί λίγο ή καθόλου ενώ αντίθετα των ΤΕΙ θεωρεί ότι ανταποκρίνονται πολύ ή αρκετά σε ποσοστό 43,5% και λίγο ή καθόλου σε ποσοστό 54,2%.


Η γενική εντύπωση για τις σπουδές είναι καλή σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% ενώ τελείως διαφορετική είναι η άποψη των γονέων.(μέτρια 42,6% και κακή 32,4%).


Καθόλου καλή δεν είναι η γνώμη που έχουν τόσο οι φοιτητές όσο και το ευρύ κοινό για τις φοιτητικές παρατάξεις σε ποσοστό που ξεπερνά το 80% ενώ όλοι υποστηρίζουν ότι οι καταλήψεις θα πρέπει να επιτρέπονται ως έσχατη μορφή αντίδρασης.


Στο ερώτημα ΑΕΙ με πολλούς φοιτητές
/ εισακτέους και χαμηλότερη ποιότητα ή ΑΕΙ με λιγότερους φοιτητές/ εισακτέους και υψηλότερη ποιότητα οι φοιτητές τάσσονται υπέρ του δεύτερου. Παράλληλα οι φοιτητές των πανεπιστημίων εμφανίζονται διχασμένοι στο ενδεχόμενο κλεισίματος ή συγχωνεύσεων σχολών με το 54,5% να τάσσεται υπέρ και το 42,2% κατά ενώ των ΤΕΙ λέει να σε ποσοστό 60,3%.

Η έρευνα, με τίτλο «Εθνική Στρατηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα» χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έγινε πανελλαδικά σε 1002 πολίτες με τυχαία επιλογή και άλλους 400 φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και 445 γονείς μαθητών ή φοιτητών.


Δείτε ολόκληρη την έρευνα
ΕΔΩ