Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Απάντηση Κ. Γεωργαλίδη στη Μ. Δαγκλή για το Καπαρέλι


Απαντητική ανακοίνωση σε αυτή της γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ, Μάχης Δαγκλή, εξέδωσε ο πρώην ΓΓ της ΠΙΝ, Κώστας Γεωργαλίδης αναφορικά με το θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας στο Καπαρέλι.


Σε αυτή, ο κ. Γεωργαλίδης, όπως τονίζει στην ανακοίνωση του, θέλει να αποσαφηνίσει τα εξής:

Η εταιρεία “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.” (π. “ΗΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ”) με την υπ’.αριθ. ΔΓ/5412/17.09.2001 Απόφαση του Νομάρχη Κερκύρας εκμίσθωσε θαλάσσια έκταση 25 στρ. στην περιοχή μεταξύ του «όρμου Μπούκαρη» και «Ακρωτηρίου Μπούκαρη», Δήμου Κορισσίων, για την εκτροφή ευρύαλων ψαριών. 
Η εταιρεία δεν προχώρησε στην εγκατάσταση πλωτής μονάδας στην προαναφερθείσα θέση, αφού δεν εκδόθηκαν οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω των έντονων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας.
Κατόπιν τούτου, η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία αίτημα μετεγκατάστασης από τη θέση του «όρμου Μπούκαρη» και «Ακρωτηρίου Μπούκαρη», Δήμου Κορισσίων, στη θέση Βορειανατολικά της Νήσου Περιστέρια (Καπαρέλι) , Δήμου Κασσωπαίων, Ν. Κέρκυρας με σκοπό τη δημιουργία πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων.
Η υπηρεσία , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1845/1989), απέστειλε το αίτημα της εταιρείας στις συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες σε χρονικό διάστημα τριών μηνών εξέφρασαν τη θετική τους γνώμη.
Επίσης, ζητήθηκε η έκφραση γνώμης από τον Δήμο Κασσωπαίων, η οποία ήταν αρνητική σύμφωνα με την υπ’.αριθ. 120/2006/22-11-06 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κασσωπαίων, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’αριθ. 8168/29.10.2007 Θετική Γνωμοδότηση του τότε ΓΓ της ΠΙΝ, κ. Σ. Βόσδου, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της ΠΙΝ, που αφορά στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου/δραστηριότητας: «Μετεγκατάσταση μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς, ετήσιας δυναμικότητας 250 τόνων, από την εταιρεία “Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Α.Ε.”, σε θαλάσσια έκταση 25 στρ., από την αρχική θέση μεταξύ «Όρμου Μπούκαρη» και «Ακρωτηρίου Μπούκαρη», Δήμου Κορισσίων, Ν. Κερκύρας, στη θέση βορειανατολικά της Νήσου Περιστέρια, Δ.Δ. Κασσιώπης, Δήμου Κασσωπαίων, Ν. Κερκύρας».
Στη συνέχεια, η εταιρεία με την από 19.11.2010 (αριθ. πρωτ. ΠΙΝ 22002/22.11.10) αίτησή της, ζήτησε παράταση ενός (1) έτους για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της μονάδας στη θέση Βορειοανατολικά Νήσου Περιστέρια (Καπαρέλι), εφόσον δεν είχε ακόμα εκδοθεί ΑΕΠΟ και Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν μπορούσε επομένως να πραγματοποιήσει την επένδυση.
Προκειμένου να μην γίνει η εγκατάσταση της μονάδας στη συγκεκριμένη θέση, προασπίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον δεδομένου ότι: α) ο επενδυτής έπραξε εμπρόθεσμα όλα τα απαραιτήτως νόμιμα (υπογραφή συμβολαίου, κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και β) εκπληρώνει με συνέπεια όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (κατάθεση εγγυητικής επιστολής και ετήσιων μισθωμάτων προς το δήμο ), που απορρέουν από τους όρους που αναγράφονται στο υπ’αριθ. 3.323/12.02.2008 συμβόλαιο μίσθωσης, δέχθηκα το αίτημα του για παράταση μίσθωσης (που προβλέπεται εκ του νόμου) για ένα επιπλέον έτος, ύστερα από συμφωνία της υπηρεσίας με τον ίδιο, ώστε στο διάστημα αυτό να προχωρήσει στην μετεγκατάσταση του σε άλλη περιοχή εκτός Κέρκυρας.
Η απόφαση λήφθηκε μετά από σύσκεψη του ΓΓ της ΠΙΝ, της διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης και της διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η απόφαση αυτή διασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την οριστική αποχώρηση του επενδυτή από την περιοχή Καπαρέλι με την μετεγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας σε άλλη περιοχή εκτός Κέρκυρας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη απόφαση, αλλά κινήθηκα με απολύτως νόμιμο τρόπο μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης, ικανοποιώντας πρωτίστως το αίτημα των κατοίκων της Κασσιώπης.
Είχε δρομολογηθεί μια ομαλή και καθόλα νόμιμη πορεία αποχώρησης του ενδιαφερόμενου, η οποία με τις αντίθετες ενέργειες προκαλώντας την ανάκληση της απόφασης μου, ανακόπτεται με τον κίνδυνο να προκληθούν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που διεκδικούν οι κάτοικοι της περιοχής.
Η διάθεση μου απέναντι στο ζήτημα αυτό, όπως φάνηκε από τις ενέργειες μου, ήταν προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί το αίτημα των κατοίκων της Κασσιώπης.
Μου δημιουργείται, λοιπόν, το ερώτημα γιατί δεν έγιναν κατανοητές οι ενέργειες αυτές από κάποιους κατοίκους της περιοχής και θέλησαν να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση, όπου ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί μεν να προχωρήσει σε εγκατάσταση στη θέση αυτή, αλλά έχει τη δυνατότητα να το επιδιώξει δικαστικά καθώς δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει στην μετεγκατάσταση του σε άλλο χώρο.
Τέλος, είναι απόλυτη πεποίθηση μου ότι η κ. Δαγκλή, ως Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, όφειλε πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση, που πιστεύω δεν απηχεί το σύνολο των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής, να προβεί σε διάλογο και συνεννόηση μαζί μου αλλά και με την αρμόδια υπηρεσία της ΠΙΝ για το θέμα αυτό και όχι σε καταγγελτικές ενέργειες που μπορεί να ενθουσιάζουν κάποιους, αλλά δεν μπορούν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 Corfupress