Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ενταξη για 450.000 μνημεία

Ενταξη για 450.000 μνημεία

Στρατηγικής σημασίας θεωρεί το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τη σύνταξη Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Οπως είπε η ίδια σε σύσκεψη για την ΟΥΝΕΣΚΟ, το κτηματολόγιο, που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, «θα αποτελέσει την πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των Δημοσίων Ακινήτων που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΤ, αλλά κυρίως των Μνημείων, των Αρχαιολογικών Χώρων και των Ιστορικών Τόπων. Αυτό θα γίνει με τη χαρτογράφηση του καθεστώτος προστασίας που διέπει το σύνολο της επικράτειας και με τη συμβολή, με καίριο τρόπο, στη Διαχείριση των Κινδύνων που τους απειλούν».
Το έργο αυτό θα αποτυπώσει χωρικά και περιγραφικά δεδομένα για περίπου 4.500 δημόσια ακίνητα και 15.000 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
Τον δεύτερο άξονα των παρεμβάσεων θα αποτελέσει η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την ψηφιακή διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα εισαχθούν στο σύστημα πάνω από 450.000 μνημεία. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κινητών μνημείων, πολύ μικρό σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των κινητών μνημείων που φυλάσσονται στα ελληνικά μουσεία και τις αρχαιολογικές αποθήκες. Τρίτο έργο, «σαφώς προσανατολισμένο στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, αφορά στη δημιουργία 13 Πολιτιστικών Ατλάντων για τις ισάριθμες ελληνικές Περιφέρειες».

ΕΘΝΟΣ