Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Λερναία Υδρα οι Πυρήνες της Φωτιάς

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=17148800&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800&h=Αίνιγµα συνεχίζει να αποτελεί για την Αντιτροµοκρατική η δοµή, η αρχηγική οµάδα και ο αριθµός των µελών της Συνωµοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Η οργάνωση, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για περισσότερες από 200 βοµβιστικές επιθέσεις τα τρία τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια για τις διωκτικές αρχές.
Η αρχική εκτίµηση για οργάνωση των 5-6 ατόµων στην Αθήνα και άλλων τόσων στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η αρχική εκτίµηση της Αντιτροµοκρατικής όταν πρωτοεµφανίστηκαν οι Πυρήνες, ανατράπηκε γρήγορα. Μάλιστα, όταν οιδιωκτικές αρχές έφθασαν στηχαρακτηριζόµενη γιάφκα τουΧαλανδρίου, µιλούσαν για οργάνωση µε τουλάχιστον 30-40 µέλη. Πλέον η Αντιτροµοκρατική έχει συλλάβει και αναζητεί περισσότερα από 20 άτοµα, ενώ οι εκτιµήσεις αναλυτών της υπηρεσίας είναι πως τα ασύλληπτα µέλη, µε κεντρικό ή περιφερειακό ρόλο, ενδεχοµένως να είναι άλλα 30-40! Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η νεαρή ηλικία που κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 20-26 ετών. «∆εν έχουµε καταλήξει ακόµη µε ασφάλεια στο συµπέρασµα αν πρόκειται για οργάνωση η οποία έχει αρχηγική οµάδα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα διευθυντήριο, το οποίοεκτιµάται πως απαρτίζουν 5-6 άτοµα. Περισσότερο όµως αυτά τα άτοµα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί, είχαντον ρόλο του ενδιάµεσου µεταξύ των πυρήνων της οργάνωσης, που λειτουργούσαν κυρίως σε Αθήνα καιΘεσσαλονίκη», υποστηρίζει στα «ΝΕΑ» ανώτερος αξιωµατικός της Αντιτροµοκρατικής.


Η πρώτη εµφάνιση της οργάνωσης σηµειώθηκε στις 21Ιανουαρίου 2008, µε8 βοµβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα και άλλες 2 στη Θεσσαλονίκη που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Μέσα σε 28 λεπτά πέντε υποκαταστήµατα τραπεζών καιτρεις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε διαφορετικά σηµεία στο Λεκανοπέδιο έγιναν στόχος της πρωτοεµφανιζόµενης οργάνωσης, που υπογράφει την ηλεκτρονική της προκήρυξη ως Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Χτυπούσαν κάθε µήνα
Τους µήνες που ακολούθησαν σηµειωνόταν σχεδόνµια φορά τον µήνα ένα µπαράζ βοµβιστικών επιθέσεων που υπέγραφαν από κοινού οι οµάδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, µε αποκορύφωµα το «τριήµερο» εµπρηστικών επιθέσεων στο διάστηµα 18-20 Μαρτίου 2008. Στις 9 Απριλίου 2008 η Συνωµοσία είχε εξαπολύσει µπαράζ επιθέσεων σε εταιρείες ιταλικών συµφερόντων ως ένδειξη συµπαράστασηςσε ιταλούς αναρχικούς που κατηγορούνταιγια τη συµµετοχή τους στηFAI. Σχεδόν τρία χρόνια µετά, οι Ιταλοί «ανταποδίδουν» τη συµπαράσταση των Πυρήνων µε τα παγιδευµένα δέµατα σε πρεσβείες στη Ρώµη.

Λίγους µήνες αργότερα, στις 15 Ιουλίου 2008, σηµειώνεται εµπρηστική επίθεση σε δύο υποκαταστήµατατραπεζών και για πρώτη φορά την ευθύνη αναλαµβάνει µόνο η οµάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα επαναληφθεί και στις 7 Οκτωβρίου2008, γεγονός που απότην Αντιτροµοκρατική ερµηνεύεταιωςαπόδειξη τηςύπαρξης τουλάχιστον δύο διαφορετικών οµάδων µεκοινό ιδεολογικό υπόβαθρο. Η Αντιτροµοκρατική εκτιµάει πως δύο συλληφθέντες, ο Κωνσταντίνος Σακκάς και ο Γιώργος Καραγιαννίδης,είχαν τον ρόλο των συνδέσµων των δύοοµάδων, µε τον πρώτο να είναι φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Σταδιακάη οµάδα της Αθήνας αποκτάει προβάδισµα «τεχνογνωσίας» στην κατασκευή βοµβών, αλλά από την υπογραφή της οργάνωσης εκλείπει πλέον ο γεωγραφικός προσδιορισµός.

Αντίθετα, κατά περιόδους δίπλα στο κυρίως όνοµα προστίθενται άλλα ονόµατα.

Κοµάντο Νυχτερινές Περιπολίες, Χαοτική ∆ράση, Κοµάντο Ανάσα Τρόµου, Κοµάντο Αναρχικές Ατοµικότητες είναι µερικά από αυτά.

Η Αντιτροµοκρατική για µεγάλο διάστηµα θεωρούσε πως οι Πυρήνες δεν ήταν τίποτε άλλο από µια οργάνωση «µαθητευόµενων» τροµοκρατών που την καθοδηγούσε ο Επαναστατικός Αγώνας και τροφοδοτούνταν από τα µέλη του µε εκρηκτικές ύλες για την κατασκευή βοµβών. Η κόντρα που προέκυψε πρόσφατα µεταξύ των δύο τροµοκρατικών οµάδων ύστερα από τη δηµόσια αποκήρυξη των επιθέσεων µε τα παγιδευµένα δέµατα στην Ιταλία από τους Μαζιώτη, Ρούπα και Γουρνά (είναι προφυλακισµένοι και έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα) προκάλεσε εκ νέου ερωτήµατα στην Αντιτροµοκρατική για την προηγούµενή της θεωρία. Η ανακάλυψη της γιάφκας στην οδό 25ης Μαρτίου στο Χαλάνδρι τον Σεπτέµβριο του 2009 είναι το πρώτο χτύπηµα που δέχεται η οργάνωση, η οποία όµως καταφέρνει και διατηρεί τα στεγανά της, παρά τις σποραδικές συλλήψεις ατόµων που ηΑντιτροµοκρατική σχετίζει µε αυτή.

Το πιο φιλόδοξο όµως χτύπηµά της φαίνεται πως αποτέλεσε την «κερκόπορτα» που έψαχνε η Αντιτροµοκρατική. Η προσπάθεια για την αποστολή 14 παγιδευµένων δεµάτων σε πρεσβείες και ξένους ηγέτεςσταµατάει µε τη σύλληψη 2 µελών της. Σε λίγες ηµέρες η Αντιτροµοκρατική συλλαµβάνει 10 ακόµη άτοµα, τα οποία εκτιµάει πως ανήκουν στον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ
Μυστήριο για τους αναλυτές η αρχηγική οµάδα της οργάνωσης, φαίνεται πως υπάρχει ένα διευθυντήριο µε 5-6 άτοµα

ΤΑ ΝΕΑ