Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Υποχώρησαν στα 184,1 δισ. δολ. οι οφειλές της Ελλάδας σε ξένες τράπεζες

http://www.fmvoice.gr/files/Image/Photos%20Website/money/euro2.jpg
express.gr 
 ΣHMANTIKH μείωση καταγράφηκε στην έκθεση των τραπεζών προς την Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2010. Η συνολική έκθεση υποχώρησε στο επίπεδο των 184,1 δισ. δολαρίων (δάνεια τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα).
Ο κύριος όγκος του δανεισμού προέρχεται από γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, με το συνολικό ποσό που έχουν παράσχει στη χώρα μας στο εξεταζόμενο διάστημα να φθάνει στο επίπεδο των 99,7 δισ. δολαρίων. Τα δάνεια που έχουν παράσχει οι γαλλικές τράπεζες τόσο προς τον δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας έφθασαν στο επίπεδο των 59,4 δισ. δολαρίων, ενώ ο αντίστοιχος δανεισμός από γερμανικούς χρηματοοικονομικούς ομίλους έφθασε στα 40,3 δισ. δολάρια.

Σημαντικά δάνεια έχουν ληφθεί και από ιρλανδικές, ιταλικές και ολλανδικές τράπεζες, με τα ποσά να φθάνουν στα 8,5 δισ. δολάρια, 4,8 δισ. και 4,6 δισ. δολάρια αντίστοιχα.
Αντίστοιχο ποσό δανείων με την Ελλάδα έχουν χορηγήσει οι γερμανικές τράπεζες στην Πορτογαλία (40 δισ. δολάρια), ενώ πολλαπλάσια είναι τα ποσά που έδωσαν προς την Ιρλανδία (154 δισ. δολάρια) και την Ισπανία (201 δισ. δολάρια). Οι γαλλικές τράπεζες έχουν δώσει μικρότερα ποσά –απ'Α ό,τι στην Ελλάδα– στην Πορτογαλία (37,2 δισ. δολάρια) και την Ιρλανδία (52,2 δισ. δολάρια), ενώ έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο 182,2 δισ. δολάρια στην Ισπανία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός διασυνοριακός δανεισμός των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 624 δισ. δολάρια από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2010 και ανήλθε σε σχεδόν 31 τρισ. δολάρια.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για γαλλικές, γερμανικές και αγγλικές τράπεζες θα προκύψει εάν η ισπανική οικονομία βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες αντιξοότητες ή με προβλήματα αντίστοιχα με αυτά που προσπαθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα (βλ. πίνακα). Η έκθεση των εν λόγω τραπεζών στον ισπανικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα άγγιξε στο εννεάμηνο 2010 το ποσό των 506,6 δισ. δολαρίων, ως εκ τούτου οποιαδήποτε αδυναμία της Ισπανίας να αποπληρώσει ένα τέτοιο ποσό θα πλήξει κατάφωρα την κεφαλαιακή επάρκεια των συγκεκριμένων τραπεζών.