Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Τελειώνει το πάρτι των περιττών εξετάσεων στο ΕΣΥ

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=16907117&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800&h=
Αυστηρά κριτήρια για την αγορά τοµογράφων από ιδιωτικά διαγνωστικά
Τέλος στο πάρτι των περιττών διαγνωστικών εξετάσεων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας µε νέα υπουργική απόφαση που θέτει αυστηρά κριτήρια για την αγορά αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές.
Παράλληλα προωθείται τεχνολογικό λίφτινγκ στο ΕΣΥ, καθώς µε την ίδια απόφαση ανάβει πράσινο φως για την αγορά εξοπλισµού και την ανανέωση των απαρχαιωµένων µηχανηµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία.


Ηυπερπροσφοράδιαγνωστικών εξετάσεωνκαταγράφεται και από τα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας καιΑνάπτυξης (ΟΟΣΑ): στην Ελλάδα αντιστοιχούν 21,8 µαγνητικοί τοµογράφοι ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, όταν στην Αυστραλία η αναλογία δεν ξεπερνά το 5,9!

Αντίστοιχα και ενώ στις υπόλοιπες χώρες - µέλη αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 24 αξονικοί τοµογράφοι ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, στη χώρα µας η αναλογία είναι 33,9 ανά ένα εκατοµµύριο! Και αυτό γιατί επί των κυβερνήσεων της Ν.∆. δηµιουργήθηκε το έδαφος για να εξαπλωθεί η ιδιωτική υγεία, δίνοντας την ευκαιρία στους ιδιώτες να εκµεταλλεύονται χωρίς όρια και περιορισµούς τη νέα τεχνολογία στον τοµέα της διαγνωστικής υγείας.

Ετσι εξηγείται ότι οι αξονικοί τοµογράφοι σε ποσοστό 75% είναι ιδιωτικοί. Οι ειδικοί υποστηρίζουν στα «ΝΕΑ» πως η αύξηση των διαθέσιµων µαγνητικών και αξονικών τοµογράφων είχε ως αποτέλεσµα οι πολίτες να υποβάλλονται σε εξετάσεις χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

Η νέα υπουργική απόφαση προσπαθεί να µειώσει τις υπέρογκες δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις που υπολογίζεται πως φτάνουν ετησίως τα 5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή ξοδεύουµε και σε φάρµακα.

Ειδικότερα και όπως υπογραµµίζεται στη σχετική απόφαση την οποία επιµελήθηκε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας Αντώνης ∆ηµόπουλος σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες και επιχειρησιακούς παράγοντες, η άδεια σκοπιµότητας για την αγορά εξοπλισµού στον ιδιωτικό τοµέα θα χορηγείται µε γνώµονα την πληθυσµική κάλυψη, ενώ παράλληλα θα ελέγχεται µεταξύ άλλων και ο χρόνος αναµονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα µηχανήµατα της περιοχής (δηµόσια και ιδιωτικά).

Η κατανοµή του εξοπλισµού

Σηµειώνεται πως ως πληθυσµική κάλυψη ορίζεται ο πληθυσµός των καλλικράτειων δήµων, στους οποίους αντιστοιχεί κάθε είδος µηχανήµατος:για παράδειγµα, για κάθε30.000

κατοίκουςθααντιστοιχεί αυστηρά µόνον ένας αξονικός τοµογράφος και για κάθε 40.000

πολίτες ένας µαγνητικός τοµογράφος.

Η τεχνολογικάκορεσµένη Κεντρική Μακεδονία και η Αττική εξαιρούνται, καθώς – όπως αναφέρεται – στις δύο αυτές περιοχές «πληθυσµική µονάδα αποτελεί για όλες τις περιπτώσεις των µηχανηµάτων η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση».

Κερδισµένα φαίνεταινα βγαίνουν τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα οποία έχουν µείνει πίσω σε εξοπλισµό και παροχές για τον εκσυγχρονισµό ή έστω την ανανέωση των απαρχαιωµένων µηχανηµάτων που διαθέτουν.

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση για να προµηθευτεί ένα δηµόσιο νοσοκοµείο ένα ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα για παράδειγµα, χρειάζεται µόνο να αποδείξει ότι διαθέτει τον κατάλληλο χώρο και πως τηρεί τους όρους ακτινοπροστασίας, ακόµη κι αν υπερβαίνει τα πληθυσµιακά κριτήρια. 

ΤΑ ΝΕΑ