Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ανοίγουν όλα τα επαγγέλµατα

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=16906850&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800&h=
Αίρει όλους τους όρους το νοµοσχέδιο που συζητείται αύριο στο Υπουργικό
Ολα τα επαγγέλµατα είναι ανοιχτά, εκτός αν υπάρχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλει διαφορετικό καθεστώς. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και η βασική ρύθµιση του νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, που έρχεται τελικά αύριο - µε µία ηµέρα αναβολή - στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Η γενική αυτή ρύθµιση αποτελεί το ένα τµήµα του νοµοσχεδίου που αγγίζει δεκάδες επαγγελµάτων µε διαφορετικούς τρόπους, από τους µεσίτες ακινήτων µέχριτις κοµµώτριες και από τους αρτοποιούς µέχρι τους ιδιοκτήτες ταξί.


Σύµφωνα µε αυτή, δενπρέπει να υφίσταται κανένα εµπόδιο για την πρόσβαση σε ένα επάγγελµα, µέσω π.χ. των αδειοδοτήσεων, και κανένα προνόµιο ή περιορισµός για την άσκησή του, όπως µέσω των ελάχιστων εγγυηµένων αµοιβών. Εξαιρέσεις θα γίνονται µόνο αν η ύπαρξη συγκεκριµένων προσόντων ή προϋποθέσεων άσκησης είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Ετσι, π.χ. για να ασκήσει κάποιος τοεπάγγελµα του γιατρού, προϋπόθεσηθα συνεχίσει να αποτελεί η απόκτησηεκ µέρους του πτυχίου ιατρικής σχολής πανεπιστηµίου. Τα αρµόδια υπουργεία θα προσδιορίσουν τα επαγγέλµατα του τοµέα αρµοδιότητάς τους για τα οποία πρέπει να διατηρηθούν προϋποθέσεις άσκησης, ενώ για τα υπόλοιπα θα καταργηθεί ό,τι ισχύει έως σήµερα. Εκτός από το γενικό µέρος των ρυθµίσεων, υπάρχει και το ειδικό που ανοίγει τέσσερα συγκεκριµένα επαγγέλµατα, αυτά των δικηγόρων, των µηχανικών και αρχιτεκτόνων, των συµβολαιογράφων και των ορκωτώνλογιστών. Το επάγγελµα των φαρµακοποιών θα ανοίξει µε άλλο νοµοσχέδιο, του υπουργείου Υγείας.

Οι ελάχιστες αµοιβές
Πρόκειται για διατάξεις που ανατρέπουν καθεστώτα δεκαετιών και αναµένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις από τους ενδιαφεροµένους.Η βασικότερη είναι η κατάργηση της ελάχιστης εγγυηµένης από το κράτος αµοιβής. Αφορά κυρίως τους δικηγόρους, αλλά και τουςµηχανικούς καιτους συµβολαιογράφους και τους ορκωτούς λογιστές.

Μείζον ζήτηµα για τους δικηγόρους είναι η εξασφάλιση τηςχρηµατοδότησης των ασφαλιστικών τους ταµείων και των δικηγορικών συλλόγων, η οποία σήµερα συνδέεται µε τιςκαθορισµένες αµοιβές τους. Στο µέλλον, αυτό ενδέχεται να αντιµετωπιστεί µε τη θέσπιση ενδεικτικών τιµών.

Χαρακτηριστικά, για τους δικηγόρους το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπει «την άρση των περιττών περιορισµών για την ελάχιστη αµοιβή, της ουσιαστικής απαγόρευσης των διαφηµίσεων και των γεωγραφικών περιορισµών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος».

Για τους συµβολαιογράφους αναφέρεται στη «µείωση των ελάχιστων αµοιβών και την αύξηση του αριθµού των συµβολαιογράφων». Για τους µηχανικούς και αρχιτέκτονες και για τους ορκωτούς λογιστές µιλάει απλώς για «την ελάχιστη αµοιβή».

Για τους φαρµακοποιούς σηµειώνεται η ανάγκηγια «την προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων εργασίας και τη µείωση των ελάχιστωνπεριθωρίων κέρδους». Ειδικότερα, το περιθώριο πρέπει να µειωθεί είτε άµεσα στο 15%-20% (σ.σ. από 35% σήµερα) είτε έµµεσα µετη θέσπιση συστήµατος εκπτώσεων για τα φαρµακεία για πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισµένο όριο.

Το νοµοσχέδιο θα τεθείσε δηµόσια διαβούλευση απότον ερχόµενο χρόνο, ενώ σύµφωνα µε το Μνηµόνιο πρέπει να υιοθετηθεί έως τατέλη Φεβρουαρίου.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ
Ειδικό µέρος του σχεδίου θα αναφέρεται σε δικηγόρους, µηχανικούς, αρχιτέκτονες και ορκωτούς λογιστές

Η καυτή ατζέντα του 2011

Μετά την έναρξη της συζήτησης για το άνοιγµα
των κλειστών επαγγελµάτων, η κυβέρνηση βάζει µπροστά και µια σειρά άλλων διαρθρωτικών αλλαγών, µε βάση το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, προτεραιότητα έχουν οι εξής:
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Ολοκληρωµένο σχέδιο καταπολέµησης της φοροδιαφυγής. Η εκ βάθρων αναµόρφωση των ελεγκτικών µηχανισµών και η επιβολή αυστηρών ποινών στους φοροφυγάδες περιλαµβάνονται στις υπό εξέταση προτάσεις. Οπως είναι γνωστό, η τρόικα και κυρίως το ∆ΝΤ υποστηρίζουν ότι κάποιοι «πρέπει να µπουν στη φυλακή». ΥΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ∆ΕΚΟ
Περιορισµός των δαπανών στον τοµέα της υγείας, των νοσοκοµείων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ∆ΕΚΟ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Ενιαίο µισθολόγιο δηµοσίων υπαλλήλων. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ανοιγµα της αγοράς ενέργειας. 

ΤΑ ΝΕΑ