Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Το Δημόσιο αδυνατεί να εισπράξει 37 δισ.

Το Δημόσιο αδυνατεί να εισπράξει 37 δισ.
  Τριπλασιάστηκαν από το 2004 μέχρι τα τέλη του 2009 τα βεβαιωμένα ανείσπρακτα έσοδα

Tου Αλέξανδρου Αυλωνίτη

Εικόνα οικονομικού χάους, κακοδιαχείρισης και αδυναμίας είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων δίνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.).

Στις 140 σελίδες της έκθεσης (διαδήλωσης) που αφορά τον ισολογισμό - απολογισμό μέχρι τις αρχές του 2010 εντοπίζονται σωρεία συνταγματικών παραβιάσεων σχετικά με την ακρίβεια και ειλικρίνεια του προϋπολογισμού, σοβαρές αποκλίσεις σε έσοδα και δαπάνες, αναποτελεσματικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους (εφοριών, τελωνείων κ.λπ.) μεγάλη υστέρηση φορολογικών εσόδων, ανείσπρακτα έσοδα που προσεγγίζουν τα 37 δισ. ευρώ, διαγραφές φορολογικών και μη εσόδων 731 εκατ. ευρώ, εκτίναξη του δημοσίου χρέους κ.λπ..
Οι θλιβερές και απογοητευτικές διαπιστώσεις αφορούν τον ισολογισμό - απολογισμό του κράτους του οικονομικού έτους 2009 αναδεικνύοντας λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης.
Στην έκθεση που κατέθεσε το Ε.Σ. στη Βουλή, περιγράφεται με μελανά χρώματα -όπως κάθε χρόνο- η αδυναμία αυτής της χώρας να συντάξει και να εκτελέσει έναν προϋπολογισμό, να εισπράξει βεβαιωθέντα έσοδα, να αποφύγει την κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Τα καθαρά
 
Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν την προηγούμενη χρονιά σε 50,6 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 21,3% του ΑΕΠ και ήταν κατά 25% (16,8 δισ.) λιγότερα των προβλέψεων του προϋπολογισμού. Υστέρηση κατά 12,8 δισ. εμφάνισαν και τα φορολογικά έσοδα, με συνέπεια ο συντελεστής ελαστικότητας (που εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής φορολογικών εσόδων σε σχέση με τη μεταβολή του ΑΕΠ) να ανέλθει σε 8,12 από 0,75 την προηγούμενη χρονιά. Η συρρίκνωση των φορολογικών εσόδων (κατά 5,6%) είναι σαφώς μεγαλύτερη της μείωσης του ΑΕΠ (0,69%).

Ανείσπρακτα έσοδα
 
Τα ανείσπρακτα έσοδα έφθασαν τα 33,5 δισ. και αποτελούν ποσοστό 63,8% μόλις των βεβαιωθέντων. Από τις αρχές του 2004 μέχρι σήμερα το εισπρακτέο υπόλοιπο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, από 11,5 δισ. εκτοξεύθηκε στα 33,5 δισ. την εξαετία που διέρρευσε. Τα υπόλοιπα αφορούν άμεσους φόρους 8,8 δισ. (με 6,4 δισ. φόρους παρελθόντων ετών), έμμεσους φόρους 11,5 δισ. (10,6 δισ. παρελθόντων ετών), αλλά και μη φορολογικά έσοδα, όπως προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές 10,2 δισ. κ.λπ.
Την τελευταία χρονιά το εισπρακτέο υπόλοιπο αυξήθηκε κατά 4,07 δισ. (13,8%) ενώ το Ε.Σ. υπογραμμίζει ότι δεν περιλαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων, που τηρούν σε λογιστικά βιβλία τις απαιτήσεις, με συνέπεια να είναι διαφορετικό το υπόλοιπο που πράγματι εκκρεμεί προς είσπραξη από το κράτος (36,8 δισ.) από εκείνο που εμφανίζεται στον απολογισμό.
Σε ειδικό παράρτημα εμφανίζονται εφορίες σε διάφορες περιοχές (κυρίως της Θεσσαλονίκης) με είσπραξη ποσοστού 9,41% έως 22% μόλις των βεβαιωθέντων.
Ακόμα επισημαίνεται η διαγραφή φορολογικών και μη φορολογικών εσόδων ύψους 731 εκατ. ευρώ, ενώ το 2008 διαγράφηκαν 6 δισ. και 3,5 δισ. το 2007.

Ελλειμμα
 
Την προηγούμενη χρονιά δημιουργήθηκε πρωτογενές έλλειμμα 9,3 δισ. από τη σύγκριση των εισπραχθέντων εσόδων 50,6 δισ. με τις πρωτογενείς δαπάνες, από τις οποίες πάνω από 80% είναι έξοδα της κεντρικής κυβέρνησης (μισθοί, συντάξεις, μισθώματα, επιδόματα κ.λπ.).
Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 12,18% του ΑΕΠ (αντί της πρόβλεψης περιορισμού του σε 3,4%) ενώ το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κατά 16,14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

imerisia.gr