Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Σχέδιο για μετατάξεις στο Δημόσιο

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τους περίπου 15.000 υπαλλήλους που θα μεταταγούν από την αυτοδιοίκηση στους Καλλικρατικούς δήμους και τις αιρετές περιφέρειες. Η όλη διαδικασία από τη στιγμή της αίτησης των υπό μετάταξη υπαλλήλων δεν πρόκειται να ξεπεράσει τον ένα μήνα και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, εκτιμούν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών.

Χωρίς δικαίωμα άρνησης

Θεωρείται βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να αρνηθούν την νέα τους θέση και θα έχουν 15 ημέρες προθεσμία από τη στιγμή που θα τους γίνει γνωστή η νέα τοποθέτησή τους, μέσω δικαστικού κλητήρα.
Στο μεταξύ, θολό είναι το τοπίο σε ότι αφορά στις μετατάξεις υπαλλήλων από φορείς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, καθώς ο αριθμός και οι θέσεις δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση όσοι δεν αποδέχονται τη νέα τους θέση θα απολύονται.
Με βάση τα κριτήρια, οι υπό μετάταξη υπάλληλοι:
  • Δεν θα μετακινούνται έξω από τα γεωγραφικά όρια των νομών στους οποίους εργάζονται και κατοικούν. Εάν όμως δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις θα μετακινούνται και εκτός ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση
  • Θα τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παραπλήσιας ειδικότητας.
  • Θα αμείβονται με τους μισθούς που λάμβαναν στις υπηρεσίες από τις οποίες μετατάσσονται.
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα γίνουν και οι 1350 μετατάξεις από τον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις σε ποιες θέσεις θέλουν να πάνε και θα τους δοθούν τρεις επιλογές κατά σειρά παλαιότητας και προϋπηρεσίας.
Τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από όλους τους φορείς στο Δημόσιο να αναφέρουν τις κενές οργανικές θέσεις τους ώστε οι μετατάξεις να γίνουν καταρχάς με βάσει την κάλυψη αυτών των κενών.


ΠΗΓΕΣ: ΝΕΤ