Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Εκτός ίντερνετ τα ονόματα όσων παίρνουν επιδοτήσειςΕν μέρει ανίσχυροι είναι δύο ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αφορούν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων όσων πολιτών λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ αποφάσισε την Τρίτη το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση του δικαστηρίου ενδεχομένως να δημιουργήσει νέα δεδομένα όσον αφορά τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όχι μόνο στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά γενικότερα.


Σύμφωνα με την "Καθημερινή" μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικώς στο Διαδίκτυο τα ονόματα των δικαιούχων του Γεωργικού Ταμείου καθώς και τα ποσά που λαμβάνουν ως ενίσχυση.

Το δικαστήριο θεμελιώνει την απόφασή του, παρατηρώντας ότι ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή αναγνωρίζεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και «αφορά κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο». Επιπλέον, περιορισμοί του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή πρέπει να αντιστοιχούν σε περιορισμούς που γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Περαιτέρω, το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο ονομαστικών πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων συνιστά γενικότερα προσβολή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή και ειδικότερα προσβολή του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΔΕΕ αναγνωρίζει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία οι φορολογούμενοι δικαιούνται να ενημερώνονται σχετικά με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το είδος των πληροφοριών που δημοσιεύονται και πλέον είναι προσβάσιμες από τον καθένα, είναι ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ετσι, λοιπόν, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλοντας τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων, «υπερέβησαν τα όρια που επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας». Συνεπώς, κηρύσσονται ανίσχυρες οι διατάξεις του κανονισμού 1290/2005 και ολόκληρος ο κανονισμός 259/2008.

Κάθε δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λοιπόν, όπως για παράδειγμα φορολογικών στοιχείων, πρέπει να είναι ανάλογη με την επιδίωξη να πληροφορούνται οι πολίτες πώς διαχειρίζονται οι δημόσιοι πόροι και να μην προσβάλλει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

ΣΚΑΙ