Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ράμπο για την είσπραξη φόρων


Στη δημιουργία πέντε ομάδων δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Στο στόχαστρο τους θα βρεθούν οι οφειλέτες που δεν προσήλθαν στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα, φορολογούμενοι με πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές δαπάνες διαβίωσης, φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα, οι 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας αλλά και οι φορολογούμενοι που δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τον ΦΠΑ, το ΦΜΥ κι άλλους παρακτρατούμενους φόρους.


Το έργο των ομάδων κρούσης

* Μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή προτάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης (Ν. 3842/2010).

* Μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

* Μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων για τη διασφάλιση της πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων φορολογουμένων (οι χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις).

* Μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής από τους υψηλού πλούτου φορολογουμένους με μεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές δαπάνες διαβίωσης, κυρίως στο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών.

* Μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και πλήρη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων (κυρίως ΦΠΑ & ΦΜΥ).

Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι όσοι φορολογούμενοι με αφορμή την περαίωση διαπιστώνουν ότι έχουν χάσει τα βιβλία και τα μπλοκ αποδείξεων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν σημαντικά πρόστιμα και προσαυξήσεις .

ΣΚΑΙ