Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

"Πράσινες γειτονιές"


   Με σκοπό τη δημιουργία κτηρίων χαμηλής ή και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος με τη δημιουργία φαινομένου όασης στην περιοχή θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 70-80 κτήρια σε δυο γειτονιές της Αθήνας, στα πλαίσια της δράσης "Πράσινες Γειτονιές", που παρουσίασε σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη.

    Προς το παρόν, υποψήφιες είναι δύο περιοχές, το Οικοδομικό Τετράγωνο 639 στον Δήμο Αιγάλεω και ένα οικιστικό συγκρότημα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

    Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές με ενεργειακά φτωχά χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος, υπάρχει πρόνοια για μελλοντική χρηματοδότηση από τους πόρους του ΕΣΠΑ και επέκταση του προγράμματος σε ορεινά χωριά, λιμάνια, παραδοσιακούς οικισμούς και αλλού.

    Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν, με κλιματική αναγωγή, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη (ένα ελληνικό σπίτι είναι δύο φορές πιο ενεργοβόρο από ένα βορειοευρωπαϊκό σπίτι).

    Σε ερώτηση σχετικά με την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον», ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης την τοποθέτησε σε δύο με τρεις εβδομάδες το αργότερο.

    Στο μεταξύ, από 1ης Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικών αδειών ενώ από τις 9 Ιανουαρίου για κάθε πώληση ή μίσθωση ακινήτου θα απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.