Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Δεκτές μόνο οι ευδιάκριτες αποδείξεις ξεκαθαρίζει το υπουργείο Οικονομικών

Υπεύθυνοι ακόμα και για τις σβησμένες αποδείξεις 5,5 εκατομμύρια Έλληνες

Στο διαδίκτυο στοιχεία για εισόδημα φορολογούμενων που ενδέχεται να φοροδιαφεύγουν

Αντιμέτωποι με τα νέα και σκληρότερα τεκμήρια διαβίωσης θα έρθουν 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι από το νέο έτος. Επίσης, από τώρα θα πρέπει να φροντίσουν για την... επιμέλεια των αποδείξεων λιανικής οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλούν στην εφορία. Το υπουργείο Οικονομικών, με σημερινές οδηγίες ξεκαθαρίζει ότι οι αποδείξεις στις οποίες δεν θα είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία της συναλλαγής, δεν θα γίνονται δεκτά και θα πρέπει να συμπληρώνονται ακόμη και με το... χέρι. Όλες οι φορολογικές δηλώσεις του 2011, θα υποβληθούν υποχρεωτικά μέσω Internet.
Η καινούρια κλίμακα εισοδήματος περιλαμβάνει φορολογικό συντελεστή 45% για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Υπολογίστε εδώ πόσο φόρο θα πληρώσετε.
Σχετικά με τις αποδείξεις το ελάχιστο ύψος θα πρέπει να ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του ατομικού εισοδήματός, δηλαδή για 12.000 ευρώ θα είναι 1.200. Σε υπερβάλλον εισόδημα το ποσοστό διαμορφώνεται στο 30%. Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Υπολογίστε εδώ πόσες αποδείξεις θα χρειαστείτε. Εδώ οι λεπτομέρειες για ποιες αποδείξεις περνάνε καθώς και οι οριστικές αποφάσεις.
Οι αποδείξεις θα υποβάλλονται με δύο εναλλακτικούς τρόπους:
α) ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή
β) σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:
  • το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
  • ο αριθμός των αποδείξεων και
  • το συνολικό ποσό αυτών
Σύμφωνα με το υπουργείο θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση που δεν διακρίνονται τα στοιχεία, ο φορολογούμενος θα πρέπει να τα δώσει. (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά),
Ακόμη στον υπολογισμό του εισοδήματος, εισέρχονται με αναβαθμισμένο ρόλο τα τεκμήρια διαβίωσης.
Σε αυτά πλέον υπολογίζονται και τεκμήρια για χρήση Ι.Χ (υπολογισμός εδώ), ιδιωτικά σχολεία και οικιακές βοηθούς, ενώ με αλλαγές εισάγονται τα τεκμήρια της κατοικίας (υπολογισμός εδώ). Δείτε τις οριστικές αποφάσεις για τα τεκμήρια εδώ.
Στο διαδίκτυο τα εισοδήματα φορολογούμενων
Στο διαδίκτυο πλέον θα αναρτώνται τα εισοδήματα συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, που- σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία- φοροδιαφεύγουν και κρύβουν τα εισοδήματα τους.
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει:
α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία μιας επιχείρησης,
β) Τον τίτλο και τα στοιχεία των φορολογουμένων,
γ) Το καθαρό εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα,
δ) Το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και
ε) Τον φόρο που αναλογεί σε αυτό.
Παρόλα αυτά, τονίζεται πως ενώ τα στοιχεία του καταλόγου είναι δημόσια, η πρόσβαση σε αυτόν "δεν θα είναι ανοικτή αλλά ελέγξιμη και θα γίνεται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα καθοριστούν από υπουργική Απόφαση". Υποστηρίζεται πως θα τηρείται η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Σχετικά με τις αποζημιώσεις απόλυσης, διευκρινίζεται ότι το αφορολόγητο όριο των 60.000 ισχύει για τις αποζημιώσεις απόλυσης εφ' όρου ζωής και σε περίπτωση λήψης αποζημίωσης από εργοδότη για δεύτερη φορά, θα πρέπει ο λήπτης να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με το ποσό που είχε εισπράξει στην προηγούμενη αποζημίωση (για αποζημιώσεις που λαμβάνονται από 23/4/2010 και μετά). Υπολογίστε εδώ την αποζημίωση απόλυσης.
Όσον αφορά το αφορολόγητο που δικαιούνται οι νέοι επαγγελματίες, αυτό θα είναι στο ποσό των 30.000 ανά έτος, για τρία χρόνια με τις εξής προϋποθέσεις:
α)να έκανε έναρξη από 1/1/2010 (ατομική ή Ο.Ε.)
β)να μην έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του την ημερομηνία της έναρξης
γ)να μην έχουν ή είχαν ασκήσει στο παρελθόν άλλη ατομική επιχείρηση
Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις Ο.Ε. θα πρέπει όλοι οι εταίροι να είναι κάτω από 35 χρόνων την ημερομηνία της έναρξης 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ