Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Τραγέλαφος Δημοσίου με τον άξονα Άκτιο-Αμβρακία


Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο κωμωδίας που διαδραματίζεται σε κάποια τριτοκοσμική χώρα, δεν είναι όμως παρά η ελληνική οδυνηρή (επιχειρηματική) πραγματικότητα.

Από την μία πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι σχεδιάζει νομοθετική ρύθμιση για την επιτάχυνση των μεγάλων έργων, για το «ξεπάγωμα» των οποίων επιστρατεύεται πολλές φορές ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος.

Και από την άλλη, αποφασίζει τη διάλυση των συμβάσεων μεγάλων έργων απλώς «επειδή δεν είναι εφικτή η εκτέλεσή τους»!

Στη μέση βρίσκονται κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες παρ΄ ό,τι επιλέγονται, κατόπιν διαγωνισμού για να εκτελέσουν έργα «πνοής», εξωθούνται να αιτούνται λύση των συμβάσεων.

Φιάσκο

Αυτό συνέβη και με τον όμιλο Μηχανική, ο οποίος είχε αναλάβει την υλοποίηση της τρίτης (μήκους οκτώ χιλιομέτρων) εκ των τεσσάρων εργολαβιών του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, μήκους 48,50 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, όταν εκπρόσωποι της εισηγμένης συναντήθηκαν με στελέχη του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τους ζητήθηκε «αφενός να μην απαιτήσουν την υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων και αφετέρου το έργο να λειτουργήσει απρόσκοπτα»... Η Μηχανική παρείχε τις σχετικές διαβεβαιώσεις και με τη σειρά της ζήτησε και έλαβε τη διαβεβαίωση από το Υποδομών ότι οι απαλλοτριώσεις έχουν πραγματοποιηθεί. 

Έτσι επιδίωξε να εγκαταστήσει το εργοτάξιο, ωστόσο μέχρι σήμερα, όπως αναφέρουν από την Μηχανική, η απελευθέρωση των χώρων είναι μηδαμινή. Κατά πληροφορίες, με το εργοτάξιο να τελεί υπό αναγκαστική αργία, η εισηγμένη ζήτησε να της επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές, αλλά μάλλον απευθυνόταν σε... ώτα μη ακουόντων. Γι’ αυτό, ζήτησε τη λύση της σύμβασης με επιστολή (βρίσκεται στη διάθεση του Capital.gr) που απέστειλε στο αρμόδιο υπουργείο.
 
Τρεις μήνες μετά, καμία απαλλοτρίωση

«Μέχρι και σήμερα τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι χώροι του έργου δεν έχουν παραδοθεί στον ανάδοχο, καθόσον οι μεν σχετικές με τους χώρους αυτούς απαλλοτριώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, η δε απόδοση των χώρων, μέσω επιτάξεων, δεν έχει επίσης συντελεσθεί» αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε στο Υποδομών μέσα Ιουνίου η Μηχανική.

Στο σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ένα σημείο που παρουσιάζει την δική του σημασία.

Ότι  η Κ.Υ.Α. για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται  εκδόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης (16/03). Και αυτό, την στιγμή που στην τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρεται ότι η υπηρεσία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες των απαλλοτριώσεων και «δεν προβλέπεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω μη συντελέσεως των απαλλοτριώσεων».

Στην επιστολή της Μηχανικής επισημαίνεται ακόμη ότι η διαδικασία ανάθεσης των τεχνικών μελετών, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν σταδιακά στον ανάδοχο δεν έχει ολοκληρωθεί. Εωσότου εκδικαστούν οι ενστάσεις και ολοκληρωθεί η ανάθεση των μελετών και η παράδοσή τους, θα μεσολαβήσει αρκετά μακρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στη σχετική επιστολή, η Μηχανική κάνει λόγο για ανακριβή πληροφόρηση των διαγωνιζόμενων εταιρειών καθώς τους επισημάνθηκε ότι «οι οριστικές μελέτες των μεγάλων τεχνικών τελούν υπό εκπόνηση».

Συνεπώς, με την έναρξη των εργασιών να έχει καθυστερήσει για περισσότερο από τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Μηχανική ζήτησε την διάλυση της σύμβασης.

«Πράγματι δεν έγιναν απαλλοτριώσεις»

Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με έγγραφό του προς την Μηχανική κοινοποιεί την απόφασή του να διαλύσει την σύμβαση που αφορά την εργολαβία που έχει αναλάβει. Όσα αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο στην επιστολή της 5/7 που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Capital.gr είναι άκρως αποκαλυπτικά.  «Δεν έχουν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις και δεν έχουν απελευθερωθεί οι απαιτούμενες για την κατασκευή του έργου εκτάσεις, σύμφωνα με την [...] απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται».

Η συνέχεια της επιστολής παραπέμπει σε θέατρο του παραλόγου:

«Η απόφαση επίταξης της έκτασης για την κατασκευή του έργου εκδόθηκε στις 23-06 και θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον δύο μηνών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχει μέχρι σήμερα απελευθερωθεί και να μην έχει αποδοθεί ικανός αριθμός εκτάσεων μέσα στις οποίες ο ανάδοχος να δύναται να εκτελέσει έργο.

Πέραν της απελευθέρωσης των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου εκτάσεων είναι πραγματικό και το γεγονός της μη δυνατότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων λόγω της καθυστέρησης σύνταξης και έγκρισης των οριστικών μελετών των μεγάλων τεχνικών έργων από πλευράς του φορέα κατασκευής».
 
...Απαλλοτριώσεις – εξπρές
  
Εκ των προτέρων πάντως, η Επιτροπή Μεγάλων Έργων που συνεδρίασε την Τετάρτη για τρίτη φορά ανακοίνωσε ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στα μεγάλα έργα...
 
 
capital.