Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Μεγαλώνει η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα

Χαμηλότερη του στόχου η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού

Χαμηλότερη από τον στόχο που είχε τεθεί είναι η αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010, την ίδια στιγμή που η μείωση του ελλείμματος επιβραδύνεται και η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα αυξάνει.Η πορεία μείωσης του ελλείμματος επιβραδύνεται κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 7,7%, έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%.

Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 12%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8%, ενώ οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν κατά 6,6% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 32,8% και τα έσοδά του κατά 1,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 14,49 δισ. ευρώ από 21,38 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 32,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5% που προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η μηνιαία πορεία μείωσης του ελλείμματος συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 προέβλεπε μείωση 26,5%.

Η πορεία μείωση του ελλείμματος το τελευταίο δίμηνο έχει προσωρινά επιβραδυνθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης πληρωμών τόκων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που συγκεντρώνουν περίπου το 40% του ετήσιου προγραμματισμού των αποπληρωμών τόκων, αλλά και λόγω υστέρησης στο σκέλος των εσόδων.

ΤΑ ΝΕΑ