Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Συμπληρωματικό σημείωμα για την περαίωση

   Συμπληρωματικό σημείωμα για την περαίωση θα λάβουν οι φορολογούμενοι για τους οποίους προέκυψαν διαφορές συγκριτικά με τον αρχικό υπολογισμό του φόρου για το κλείσιμο των υποθέσεων τους.

    Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δ. Κουσελά στην οποία αφού υπενθυμίζεται ότι στο νόμο για την περαίωση προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διορθωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, διευκρινίζεται προς τις εφορίες ότι το ποσό του φόρου που θα προκύπτει από αυτά θα πρέπει να καταβληθεί από τον φορολογούμενο εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του εκκαθαριστικού συμπληρωματικού σημειώματος.

ΑΠΕ