Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Η νέα δομή των Δήμων

ekloges_10cΜε το "Καλλικράτη" αλλάζει και η δομή των οργάνων των Δήμων, τα οποία διαμορφώνοντι ως εξής:
  1. Αιρετός Δήμαρχος
  2. Θεματικοί Αντιδήμαρχοι, επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον Δήμαρχο και αντιστοιχούν στη συγκρότηση των βασικών τομέων της διοίκησης.
  3. Τοπικοί Αντιδήμαρχοι, επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον Δήμαρχο και είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους/κοινότητες που συνενώνονται. Θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
  4. Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο. Ο επιτελικός και ελεγκτικός του ρόλος ενισχύεται, μέσω της αναβάθμισης των Επιτροπών. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκλέγεται πλέον διαπαραταξιακό προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου με εκπροσώπηση και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
  5. Εκτελεστική Επιτροπή, το συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο, όλους τους θεματικούς και τοπικούς Αντιδημάρχους, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
  6. Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου
  7. Οικονομική Επιτροπή, όπως μετονομάζεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, με εποπτικό και ελεγκτικό ρόλος ως προς τα οικονομικά του δήμου (εκτέλεση-υλοποίηση προϋπολογισμού, πορεία εσόδων-εξόδων κλπ.) και γενικότερα της διαχείρισης του δήμου (έλεγχος απευθείας αναθέσεων, υλοποίηση τεχνικού προγράμματος, έργων/προμηθειών κ.ά.). Η Οικονομική Επιτροπή, έχει θητεία δυόμιση ετών.
  8. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με σημαντικές αρμοδιότητες ως προς θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων μεστόχο την περαιτέρω αποσυμφόρηση του δημοτικού συμβουλίου. Στις δύο αυτές επιτροπές προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος.
  9. Συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων (στα σημερινά τοπικά διαμερίσματα και σε δήμους που συνενώνονται, άνω των 2.000 κατοίκων) για την ενίσχυση της δημοτικής αποκέντρωσης με την παροχή νέων και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων.
  10. Συμβούλια τοπικών κοινοτήτων, (σημερινά τοπικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων) τα οποία ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων τοπικής εμβέλειας, όπως η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και τα συστήματα άρδευσης, ύδρευσης-αποχέτευσης (όταν ο Δήμος δε διαθέτει ΔΕΥΑ), καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε κτίρια, η διενέργεια επείγοντος χαρακτήρα δράσεων για την πυροπροστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος στο τοπικό διαμέρισμα. Παράλληλα, κατοχυρώνεται η συμμετοχή των προέδρων τους στα δημοτικά συμβούλια (με ψήφο όποτε αποφασίζεται ζήτημα που αφορά άμεσα τη κοινότητά τους).
ΕΡΤ