Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

 Οι αρμοδιότητες των Δήμων
ekloges_10bΜε τον "Καλλικράτη" πραγματοποιείται μια πλήρης καταγραφή αλλά και μια ορθολογική κατανομή όλων των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Στους νέους δήμους μεταφέρονται μια σειρά από αρμοδιότητες σε καίριους τομείς όπως:


 • Εντοπισμένες πολεοδομικές εφαρμογές και έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.
 • Ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων στους τομείς:
 1. έκδοσης σειράς επαγγελματικών αδειών
 2. γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας
 3. πολεοδομίας
 4. εκτέλεσης έργων, διασφάλισης συγκοινωνιακών υποδομών
 5. προστασίας της δημόσιας υγείας, περιλαμβανομένης της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις ΔΥΠΕ. 
 6. Παιδείας (δια βίου μάθηση, υποστήριξη σχολικών υποδομών)
 7. Aθλητισμός, Πολιτισμός
 8. Όργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Στους νησιωτικούς Δήμους μεταφέρονται πρόσθετες αρμοδιότητες με στόχο ο νησιώτης να εξυπηρετείται πληρέστερα στον τόπο διαμονής του. Ειδικές προβλέψεις επιδιώκουν τη θεμελίωση της Ηλεκτρονικής Δημοτικής Διακυβέρνησης και σταδιακής αλλαγής της σημερινής μορφής της παροχής υπηρεσιών στην κατεύθυνση της καλύτερη εξυπηρέτησης του πολίτη και της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Τέλος, ενισχύεται η διαφάνεια μέσω της θέσπισης της Υποχρεωτικής Ανάρτησης στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθώς και των προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο.

ΕΡΤ