Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Στο 3,7% η ύφεση - Αύξηση των εξαγωγών-Μείωση του ΑΕΠ

http://s.enet.gr/resources/2010-02/clipboard05-5-thumb-large.jpg

   Οι παραδοσιακοί εμπορικοί εταίροι της χώρας μας δείχνουν να ανακάμπτουν δυναμικά, ενώ εμφανίζονται και νέες αγορές - στόχοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) σχετικά με την πορεία των ελληνικών εξαγωγών μας κατά το α' εξάμηνο του έτους.
   
Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «με την εγχώρια αγορά και την οικονομία σε ύφεση, ήρθε η ώρα από την Εξωστρέφεια Ανάγκης να περάσουμε στην Εξωστρέφεια Ευκαιρίας».

   Η ίδια αναφερόμενη στην κρισιμότητα της τρέχουσας περιόδου για τη διατήρηση της θετικής τάσης στις εξαγωγές τόνισε τα εξής: «τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ανάδειξη τις εξωστρέφειας ως βασικού πυλώνα ανάκαμψης της οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξής της».

   Με βάση την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε αξία κατά 3% (σε 7.384 εκ.€ από 7.167 εκ.€). Οι εισαγωγές ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία και στο εξεταζόμενο εξάμηνο η αξία τους μειώθηκε κατά -18,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2009 (σε 20.097 εκ.€ από 24.638 εκ.€).

  Η θετική αναστροφή της πορείας των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των εισαγωγών, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος σε 12.714 εκ. € έναντι 17.471 εκ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 (-27,2%).

   Η ανοδική ώθηση των εξαγωγών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών προς τις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στην κατά 2,8% αύξησή τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) που απορρόφησε πάνω από το ήμισυ (57,8%) της αξίας τους.

   Παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση των εξαγωγών σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός των καυσίμων -που κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με του πρώτου εξαμήνου του 2009- και ιδίως των βιομηχανικών προϊόντων.

  Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων ενίσχυσαν το ήδη υψηλό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (από 58,5% σε 58,9% στο εξάμηνο του 2010), καθώς σε αξία αυξήθηκαν κατά 2,3% και έφτασαν σε 4.318 εκ.€ από 4.222 εκ.€.
   
Επίσης, η μικρή αύξηση (1%) της αξίας των εξαγωγών «αγροτικών προϊόντων», οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών από 24,5% σε 24,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2010.
  
 Στο - 3,7% ο ρυθμός ανάπτυξης

   Μείωση κατά 3,7% σημείωσε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το β΄ τρίμηνο εφέτος, αποτελώντας σαφή ένδειξη της ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η μείωση του ΑΕΠ κατά 3,7% το β΄ τρίμηνο ακολούθησε τη μείωση κατά 2,3% το α΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα στο α΄ εξάμηνο εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι μειωμένος κατά 3% κατά μέσο όρο. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει δηλώσει ότι για το σύνολο του έτους υπάρχει το ενδεχόμενο η ύφεση να είναι τελικά μικρότερη του 4%, όπως προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις.

    Παρά το γεγονός ότι από το α΄ τρίμηνο 2010 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων (το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί έως το τέλος του έτους με την αναθεώρηση των στοιχείων του 2009), τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ για το 2008 και το 2009 είναι ενδεικτικά ότι η ύφεση έχει βαθύνει την τελευταία τριετία. Χαρακτηριστικά, το α΄ εξάμηνο του 2008, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 2,7% και στο σύνολο του έτους κατά 2%. Ενώ, στο α΄ εξάμηνο του 2009, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 1,45% και στο σύνολο του περυσινού έτους η μείωση είχε ανέλθει σε 2%.

    Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η μείωση του ΑΕΠ κατά 3,7% το β΄ τρίμηνο εφέτος, οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 (οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν κατά 19,3%, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 10,6%, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές κατά 27% και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό μεταφορών μειώθηκαν κατά 20,9%). Ενώ, η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,1% (μείωση καταγράφεται τόσο στη δημόσια κατανάλωση κατά 8,4%, όσο και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά 4,2%).

    Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 28,1%, ως αποτέλεσμα της πτώσης τόσο των εισαγωγών κατά 13,5% (μείωση 21,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,4%), όσο και των εξαγωγών κατά 5% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7%).

    Όσον αφορά στην εκτίμηση του ΑΕΠ με την προσέγγιση της παραγωγής, η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) παρουσίασε μείωση 6,3%. Αύξηση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασε μόνο ο κλάδος γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας κατά 1,9%. Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν οι άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα: ο κλάδος της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) κατά 6,6%, των κατασκευών κατά 24,7%, του εμπορίου- ξενοδοχείων- εστιατορίων- μεταφορών και επικοινωνιών κατά 10,8%, των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων- δραστηριοτήτων σχετικών με την ακίνητη περιουσία- εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 2,7 % και ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών κατά 1,2%. Ενώ, σε τρέχουσες τιμές, οι αμοιβές των απασχολουμένων μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2009.

ΑΠΕ