Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Δυστυχώς, πτωχεύουμε! - Γερμανική πρόταση αποδοχής χρεοκοπίας