Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Τα δ.σ. σε Πινακοθήκη, σχολικές επιτροπές και Επιχειρήσεις

Με 32 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα 28/2/2011, το Δημ. Συμβούλιο Κέρκυρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μον Ρεπό. 

Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας
 
Με την αποχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» το Σώμα εξέλεξε την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κέρκυρας, που αποτελείται από εκπροσώπους 25 παραγωγικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και δημότες. Έργο της επιτροπής είναι η συζήτηση και εισήγηση για θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κλπ.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των φορέων και δημοτών έγινε κατόπιν δικής τους αιτήσεως και αφού είχε προηγηθεί δημόσια ανοικτή πρόσκληση μέσω διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη.

Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέου νομικού προσώπου κα ορισμός Δ.Σ. αυτού.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ερωτόκριτος Καρύδης ενημερώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 34 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία συγχωνεύονται και δημιουργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ. ως καθολικός διάδοχος αυτών, με αρμοδιότητες τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
 
Το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
1. Χριστίνα Μιχαλάκη, πρόεδρος
2. Χρήστος Βλάσσης, αντιπρόεδρος
Και μέλη: Αν. Κασίμης, Αλ. Καρδαμίτσης, Θεμ. Βλαχόπουλος, Μ. Δημουλά, Αντ. Μάμαλος, Νικ. Καββαδία, Ευρ. Λαβράνος (εκπρόσωπος της παράταξης Συμπαράταξη Ευθύνης), Β. Αρμενιάκος (εκπρόσωπος της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση) καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέων Νομικών Προσώπων και ορισμός Δ.Σ. αυτών.
 
Έως τώρα λειτουργούσαν 75 σχολικές επιτροπές Α/θμιας εκπαίδευσης και 25 επιτροπές Β/θμιας, ενημέρωσε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ερ. Καρύδης, οι οποίες συγχωνεύονται αντιστοίχως σε δύο, όπως αποφάσισε το Σώμα κατά πλειοψηφία.
 
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:
Αναστάσιος Ποταμίτης (πρόεδρος), Μ. Μουζακίτη, Δημ. Νικοπάσχος, Μ. Γαστεράτου – Τζάννε, 3 δ/ντες ή προϊστάμενοι σχολικών μονάδων εκ των 5 παλαιοτέρων, 2 εκπρόσωποι Γονέων/κηδεμόνων, Γ. Δημουλάς (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης) και Στ. Ροσιλόβαλης (εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης).
 
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:
Αναστάσιος Ποταμίτης (πρόεδρος), Δ. Σκληρός, Σπ. Παχής, Ελ. Πουλημένου, 3 δ/ντες ή προϊστάμενοι σχολικών μονάδων εκ των 5 παλαιοτέρων, 2 εκπρόσωποι γονέων/κηδεμόνων, Γ. Παντελιός (εκπρόσωπος Συμπαράταξης Ευθύνης), Γ. Κυριακίδης (εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης).

Λήψη απόφασης περί διατηρήσεων αυτοτελούς Νομικού Προσώπου στο Δήμο Κέρκυρας, παρ. 3 άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και καταστατική προσαρμογή.
 
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την διατήρηση της Δημοτικής Πινακοθήκης ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου και όρισε το διοικητικό της συμβούλιο ως ακολούθως:
Γιάννης Τρεπεκλής, Δήμαρχος Κέρκυρας ως πρόεδρος και Περ. Παγκράτης, Σπ. Ζηνιάτης, Αγ. Γερακάρης, Μ. Ράπτης, δύο διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ματ. Βασιλάκη (εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης), Σπ. Καρδακάρης (εκπρόσωπος Συμπαράταξης Ευθύνης), Θάνος Χρήστου (εκπρόσωπος παράταξης Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα), Δ. Αράθυμου (εκπρόσωπος Κερκυραίων Δήμος).

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κέρκυρας, ορισμός Δ.Σ. αυτού
 
Το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τη συγχώνευση των 16 Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μια, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Ερ. Καρύδη και την οικονομοτεχνική μελέτη και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
Σπύρος Πανδής (πρόεδρος), Σπ. Αργυρός του Ευαγ., Β. Ρεπούλιος, Γ. Πηλός, Μαρ. Γαρνέλη, Μ. Αργυροκαστρίτη, Σπ. Ανδριώτης, Δ. Λαβράνος (εκπρόωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου), Σπ. Ρουβάς (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης), Στ. Σαμοϊλης (επικεφαλής της παράταξης Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα) καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Στις αρμοδιότητες της νέας Επιχείρησης είναι η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία και η κατάρτιση, η προώθηση της απασχόλησης, οι δημοτικές συγκοινωνίες κ.α.

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών στο Δήμο Κέρκυρας, ορισμός Δ.Σ.
 
Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγχώνευση των 8 Ανωνύμων Εταιρειών που λειτουργούν στους πρώην Δήμους της Κέρκυρας και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
Γεώργιος Μάμαλος (πρόεδρος), Β. Μαγουλάς, Σ. Κυπριώτης, Αλεξ. Πάλλης, Χρ. Κότσης, Ολ. Λεοντάρη, Αχ. Μάζης (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης), Σπ. Γραμμένου, Μ. Τζάννε.
Στις αρμοδιότητες της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται οι παραλίες, οι χώροι στάθμευσης, η δημοτική περιουσία κ.α.

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, προσαρμογή Αναπτυξιακής Ανωνύμου Εταιρείας στο Δήμο Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ.
 
Οι λειτουργούσες δύο Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις σε πρώην Δήμους προσαρμόζονται σε μία, με σκοπό την προβολή και την ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
 
Γιάννης Τρεπεκλής, Δήμαρχος Κέρκυρας, ως πρόεδρος, Κων/νος Λούμπος (αντιπρόεδρος), Ν. Ζέρβας, Ολ. Καποδίστρια, Β. Βλάσση, Γ. Πουλημένου, Π. Μπράμος, Δ. Χαρίτος, Κ. Μπρετάνος, Σπ. Βάρελης (εκπρόσωπος Συμπαράταξη Ευθύνης), Μ. Υδραίου (επικεφαλής Κερκυραίων Δήμος).
  

corfupress