Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Μείωση προσωπικού σχεδιάζει το 17% των επιχειρήσεων, το επόμενο τρίμηνο

http://1.bp.blogspot.com/_PtkXMNyCIJs/SyjiPKnWqaI/AAAAAAAAOD4/NzD-0pL_4XU/s400/%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3.jpg
Της Ρούλας Σαλούρου

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών στην Ελλάδα για το Β’ Τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης που ανακοίνωσε σήμερα η Manpower.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο -10%, εμφανίζοντας μια μικρή βελτίωση. Η άνοδος του Δείκτη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους φτάνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 καταγράφει μείωση της τάξεως των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Παρόλα αυτά περισσότεροι από 7 στους 10 εργοδότες δηλώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι εργοδότες στο σύνολο των εννέα τομέων της ελληνικής αγοράς εργασίας εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί στο προσεχές τρίμηνο, με τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις να προέρχονται από το χώρο των Κατασκευών (-15%) και της Μεταποίησης (-12%).

Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Μanpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 Ελλήνων εργοδοτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower, το 7% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, το 17% μείωση και το 73% δεν προβλέπει καμία μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Οι χαμηλότερες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται στον τομέα των Κατασκευών, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης καταγράφονται στο -15%, ενώ δυσοίωνες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων και στον τομέα της Μεταποίησης, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -12%. Οι εργοδότες σε τρεις τομείς -Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο, Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες και Μεταφορές & Επικοινωνίες- αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξεως του -11%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Στον τομέα του Τουρισμού και στον τομέα της Μεταποίησης, οι Προοπτικές παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση κατά 24 και 15 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Παράλληλα, βελτιωμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, στους υπόλοιπους πέντε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται μειωμένες, με πιο αξιοσημείωτη την πτώση της τάξεως των 7 ποσοστιαίων μονάδων που σημειώνεται στον τομέα της Γεωργίας.

Σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2010, οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται μειωμένες και στους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξεως των 21 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον κλάδο του Δημόσιου Τομέα και των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ακολουθούν οι τομείς Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και Τουρισμού, με πτώση της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ μείωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει και ο τομέας του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική).

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι παρατηρείται πτώση στον τομέα του Τουρισμού, έναν τομέα που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αύξηση της ζήτησης τη συγκεκριμένη περίοδο. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά, από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, που καταγράφονται δυσοίωνες οι προοπτικές απασχόλησης για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο έτους, για τον τομέα αυτό. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη πτώση των προοπτικών απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικατοπτρίζει -ως ένα βαθμό- τη γενικότερη αναδιάρθρωση που πραγματοποιείται στη χώρα μας στον τομέα αυτό» επεσήμανε η  Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpower στην Ελλάδα.

Στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα οι προβλέψεις των εργοδοτών σχετικά με τις προοπτικές προσλήψεων για το Β’ Τρίμηνο του 2011 έχουν αρνητικά πρόσημα. Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, οι εργοδότες αναμένουν ότι η απασχόληση θα κινηθεί πτωτικά, με το Δείκτη των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης να αγγίζει το -9%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η μείωση καταγράφεται στο -13%.  Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ παραμένουν σχετικά σταθερές στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εκτιμήσεις των εργοδοτών και στις δύο περιφέρειες είναι χαμηλότερες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζουν μείωση της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής μειώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.
 
Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr