Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

E-mail στους µαθητέςΤο προσωπικό τους e-mail θα αποκτήσουν όλοι οι µαθητές και θα µπορούν να το χρησιµοποιούν και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους  Mαθητικό e-mail και προσωπικό λογαριασµό στο Ιντερνετ σε όλους τους µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων παραχωρεί το υπουργείο Παιδείας, αλλά κρατά τη δυνατότητα εποπτείας του τρόπου χρήσης.

Με εγκύκλιο που απεστάλη προς όλα τα σχολεία της χώρας, το υπουργείο χορηγεί προσωπικούς λογαριασµούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, µε τους οποίους θα εξασφαλιστεί πρόσβαση σε µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για κάθε µαθητή, η οποία θα είναι της µορφής username@sch.gr και µελλοντικά πρόσβαση σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το ψηφιακό σχολείο κ.λπ. Προκειµένου όµως να διαφυλαχθεί η σωστή χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς πρόκειταιγια ανήλικους χρήστες, αλλά και η µη παρενόχληση των µαθητών, το ιστορικό των µηνυµάτων τους θα αρχειοθετείται!

Τά ΜΗΝΎΜΆΤΆ
που θα ανταλλάσσονται από τον λογαριασµό του µαθητή (είτε στέλνονται είτε λαµβάνονται) θα αποθηκεύονται µόνιµα σε φακέλους του γραµµατοκιβωτίου (mailbox) µόνο προς ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα διαγραφής τους. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα, αν ο κηδεµόνας του µαθητή το επιθυµεί να του γνωστοποιηθεί ο κωδικός του λογαριασµού, µε γραπτή αίτηση προς το σχολείο. Ο κάθε λογαριασµός θα ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος και στη διάρκεια των διακοπών, ενώ έχει προβλεφθεί η µεταφορά τους στο επόµενο σχολικό έτος ώστε να ακολουθεί τον µαθητή σε όλες τις τάξεις της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Το υπουργείο επισηµαίνει ότι οι µαθητικοί λογαριασµοί πρέπει να χρησιµοποιούνται αυστηρά και µόνο για εκπαιδευτική χρήσηστα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων, δηλαδή ανταλλαγή µηνυµάτων µε συµµαθητές, καθηγητές και φίλους και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, φωτογραφιών καιάλλων, νόµιµων, αρχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση, ο λογαριασµός θα απενεργοποιείται ή θα διαγράφεται µόνιµα.

Ολο το σχετικό υλικό είναι αναρτηµένο και διαθέσιµο στις ιστοσελίδε ς https://register.sch.gr/ students και https://register.sch.gr/ studentsadmin, απ’ όπουκαι µπορούν να το παραλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές. 

ΤΑ ΝΕΑ