Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

"Κόκκινη" κάρτα σε οκτώ καταχρηστικούς όρους των τραπεζών

 
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2nLtQml1R4Qfvxeq3VSVZIemvS6oBaCqWu_aNKeoq3zxU482Q4AΤης Έφης Καραγεώργου

«Κόκκινη» κάρτα σε οκτώ καταχρηστικούς όρους των τραπεζών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β, αριθμός φύλλου 21, 18/01/2011) η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Κεγκέρογλου, με την οποία απαγορεύεται η χρήση οκτώ καταχρηστικών όρων από τις τράπεζες.

Οι όροι αυτοί είναι:
1. Nα πληρώνει προμήθεια ή λειτουργικά έξοδα στην τράπεζα όταν «σηκώνει» χρήματα από ΑΤΜ ή με το βιβλιάριό του.

2. Στην περίπτωση στεγαστικού δανείου για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, ο ότι το δάνειο θα κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό. Ο όρος αυτός απαγορεύεται, ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.

3. Η είσπραξη προμήθειας ή εξόδων για την κατάθεση σε λογαριασμού τρίτου, που είναι πελάτης της τράπεζας.

4. Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.

5. Τα έξοδα αδράνειας που επιβάλλονται σε όσους έχουν καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η τράπεζα.

6. Η επιβάρυνση με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων για λογαριασμούς με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα.

7. Ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων και ορίζει ότι η τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πληρωμή σε άλλο πρόσωπο πριν λάβει τη σχετική ειδοποίηση.

8. Ο όρος που περιορίζει την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια του υπαλλήλου σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη του για ελαφρά αμέλεια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την απόφαση θα πρέπει να εφαρμόσουν και οι τράπεζες που δεν ήταν διάδικοι και φυσικά αφορά όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται από τις διατάξεις της χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε καμία διαδικασία ή κόστος.

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ με την δημοσίευση της απόφασης, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής πιστώσεων οφείλουν άμεσα να απαλείψουν αυτούς τους καταχρηστικούς όρους και να πάψουν να κάνουν χρήση αυτών.

Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr