Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Φωτοβολταϊκά: Από σήμερα οι αιτήσεις για εγκατάσταση στα νησιά

Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως ότου καλυφθεί το περιθώριο που έχει καθοριστεί ανά νησί


Αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 28 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, που είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο, δέχεται από σήμερα, Πέμπτη, η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, οι αιτήσεις αφορούν μονάδες ισχύος έως 150 κιλοβάτ και θα γίνονται με την εξής διαδικασία:

- Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν στη ΔΕΗ εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο με την ισχύ του σταθμού επί 150 καθώς και επιστολή κατ' αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Θα έχουν χρονικό περιθώριο ενεργοποίησης της σύνεσης, 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή θα τους επιστρέφεται, διαφορετικά θα καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος.

- Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως ότου καλυφθεί το περιθώριο, που έχει καθοριστεί ανά νησί. Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς, στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές περισσότερες αιτήσεις ανάλογα με τα περιθώρια που δημιουργούνται.

- Όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ' επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου.

- Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες.

- Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ.

- Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο ίδιο ακίνητο, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του.

Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης.

- Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).

Τα νησιά στα οποία μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα αιτήσεις, το όριο ισχύος και τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ ανά νησί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Α/Α ΝΗΣΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW) ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ

Νησιά Αιγαίου Πελάγους


1) Σαμοθράκη 1.475 Περιοχή Αλεξανδρούπολης
2) Θάσος 8.250 Περιοχή Καβάλας
3) 425 Περιοχή Πολυγύρου
4) Σκιάθος 6.050 Περιοχή Βόλου
5) Σκόπελος 3.250 Περιοχή Βόλου
6) Αλόννησος 1.300 Περιοχή Βόλου
7) Άνδρος 4.100 Περιοχή Μεσογείων
8) Τήνος 4.200 Περιοχή Μεσογείων
9) Εύβοια 12.050 Περιοχή Χαλκίδας/Περιοχή Αλιβερίου
10) Κέα 1.850 Περιοχή Μεσογείων
11) Αίγινα 7.200 Περιοχή Πειραιά
12) Αγκίστρι 525 Περιοχή Πειραιά
13) Πόρος 2.400 Περιοχή Ναυπλίου
14) Ύδρα 1.650 Περιοχή Ναυπλίου
15) Σπέτσες 2.850 Περιοχή Ναυπλίου
16) Κύθηρα 2.200 Περιοχή Σπάρτης
17) Σαλαμίνα 4.900 Περιοχή Πειραιά
18) Ελαφόνησος 375 Περιοχή Σπάρτης

Νησιά Ιονίου Πελάγους

19) Κέρκυρα 42.600 Περιοχή Κέρκυρας
20) Παξοί 1.625 Περιοχή Κέρκυρας
21) Αντίπαξοι 25 Περιοχή Κέρκυρας
22) Λευκάδα 10.150 Περιοχή Άρτας
23) Μεγανήσι 225 Περιοχή ¨Αρτας
24) Κάλαμος 225 Περιοχή Αγρινίου
25) Καστός 42,5 Περιοχή Αγρινίου
26) Κεφαλονιά 14.050 Περιοχή Κεφαλονιάς
27) Ιθάκη 1.550 Περιοχή Κεφαλονιάς
28) Ζάκυνθος 23.450 Περιοχή ΖακύνθουTO BHMA