Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

99,7 δισ. δολ. τα δάνεια των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών προς την Ελλάδα

eurosmillionΟι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες είχαν χορηγήσει τα περισσότερα ξένα δάνεια προς την Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS). Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων των γαλλικών τραπεζών προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας ανήλθε σε 59,4 δισ. δολάρια και των γερμανικών τραπεζών σε 40,3 δισ. δολάρια - 99,7 δισ. δολάρια και από τις δύο χώρες - ενώ σημαντικά είναι και τα δάνεια που έχουν χορηγήσει ιρλανδικές τράπεζες (8,5 δισ. δολάρια) και οι ιταλικές και ολλανδικές τράπεζες (4,8 και 4,6 δισ. δολάρια, αντίστοιχα). 

Αντίστοιχο ποσό δανείων με την Ελλάδα έχουν χορηγήσει οι γερμανικές τράπεζες στην Πορτογαλία (40 δισ. δολάρια), ενώ πολλαπλάσια είναι τα ποσά που έδωσαν προς την Ιρλανδία (154 δισ. δολάρια) και την Ισπανία (201 δισ. δολάρια). Οι γαλλικές τράπεζες έχουν δώσει μικρότερα ποσά - από ότι στην Ελλάδα - στην Πορτογαλία (37,2 δισ. δολάρια) και την Ιρλανδία (52,2 δισ. δολάρια), ενώ έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο 182,2 δισ. δολάρια στην Ισπανία.

    Ο διασυνοριακός δανεισμός των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 624 δισ. δολάρια από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 2010 και ανήλθε σε σχεδόν 31 τρισ. δολάρια. Τα δάνεια από ξένες τράπεζες στην Ελλάδα ανήλθαν στο τέλος

 Σ10