Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Καμπανάκι για τις Ασφαλιστικές

Καμπανάκι κινδύνου για την πραγματική οικονομική κατάσταση πολλών ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα χτυπά ο Συνήγορος του Καταναλωτή, υποστηρίζοντας ότι με διάφορα προσχήματα καθυστερούν να εξαργυρώσουν ακόμη και ασφαλιστήρια ζωής ή επενδυτικά προϊόντα τα οποία έχουν λήξει.
Με την αγορά να είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για τη χρηματοοικονομική υγεία του ασφαλιστικού κλάδου μετά και τα κανόνια της «Ασπίς Πρόνοια» και της VDV LEBEN International, χθες ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας γνωστοποίησε ότι η Αρχή δέχεται βροχή από καταγγελίες για τη μη καταβολή των αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε με την αιτιολογία ότι «κλονίζεται η αξιοπιστία και η εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς», πολλές καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν, αν και όπως σημειώνεται, «διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ως προς την εφαρμοζόμενη από κάθε εταιρεία πρακτική».
Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να παρέμβουν, ενώ απευθύνει σύσταση προς όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ασφαλιστηρίων ζωής τα οποία λήγουν ή πρόκειται να λήξουν.
Συγκεκριμένα ζητά από τις εταιρείες:
* Να ενημερώνουν με σαφήνεια και εγκαίρως τους ασφαλισμένους ως προς τα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίζουν, ώστε να τους καταβάλλεται χωρίς καθυστέρηση το ποσό που δικαιούνται. Και αυτό καθώς έχει παρατηρηθεί ότι πολλές εταιρείες ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους με τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να καθυστερήσουν τις καταβολές.
* Να προβαίνουν αμελλητί στην άμεση καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίσματος στην ημερομηνία που έχει οριστεί από τη σύμβαση.
* Σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία είναι υπεύθυνες οι εταιρείες, θα πληρώνουν και τόκους υπερημερίας.
* Επίσης καλεί τους καταναλωτές όχι μόνο να ζητούν τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, αλλά και να διεκδικούν αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη περιουσιακή ζημιά ή ηθική βλάβη. * 

 ΕΛΥΕΘΕΡΟΤΥΠΙΑ