Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Διαγωνισμός φωτογραφίας του National Geographic 2010

National Geographic για άλλη μια φορά οργανώνει το ετήσιο   Διαγωνισμό  Φωτογραφίας, με προθεσμία για την υποβολή έως 30 Νοεμβρίου.
1(Photo and caption by Stephen Murdoch)   
2 (Photo and caption by Nam In Geun)  Oasis. 
3(Photo and caption by Alex Tan)
4(Photo and caption by Sean Heavey) A supercell thunderstorm rolls across the Montana prairie at sunset.
5(Photo and caption by Hongsik Kim)
6(Photo and caption by Jesus Oranday) 
7 (Photo and caption by Ario Wibisono)
8(Photo and caption by Mats Almlöf)
9(Photo and caption by João Vianna)
10  (Photo and caption by Sergi Barisashvili)
11(Photo and caption by Amy Helene Johansson) 
12(Photo and caption by Jay Fine)
13(Photo and caption by Olafur Ragnarsson)
14(Photo and caption by Karolis Milasevicius)
15(Photo and caption by John Palmer Gregg)
16(Photo and caption by Michael Siward)
17(Photo and caption by Natalia Luzuriaga)
18(Photo and caption by Linh Dinh)
 
1Me'enit Boy, Southwestern Ethiopia. One of our neighborhood friends, Sintiyu, looking on. A rare opportunity to see him undistracted by the camera, and absorbed in his family. (Photo and caption by Stephen Murdoch)    
 
Oasis. (Photo and caption by Nam In Geun)  3 Kanana Camp, Botswana. Pulling over by the side of the road to watch a grazing giraffe, we spotted an amber head lurking behind a small mound. A hungry lioness. Watching, waiting, camera to my eye, she eventually chose her moment and pounced just as the giraffe sensed danger. The lioness gave chase, but failed. Hungry, she lay down, invisible, in the grass not ten feet from us and waited again. (Photo and caption by Alex Tan)    
 
4 A supercell thunderstorm rolls across the Montana prairie at sunset. (Photo and caption by Sean Heavey)  
 
5 Salvation. Appreciate life to save the world. (Photo and caption by Hongsik Kim)    
 
The Great Pyramids. The people of Ancient Egypt believed that death on Earth was the start of a journey to the next world. The embalmed body of the King was entombed underneath or within the pyramid to protect it and allow his transformation and ascension to the afterlife. (Photo and caption by Jesus Oranday)  
 
7 The Music Of Love. This picture was taken in Tenganan Village, Bali (2010). Tenganan is the most famous Bali Aga (original Balinese) village and is located close to Candi Dasa in East Bali. A man was playing bamboo music to entertain a disabled child which is not his son, but he loves this child likes he loves his own son. (Photo and caption by Ario Wibisono)   
 
8 Alone. I was up in the air in an helicopter, taking images for the community and suddenly I saw one tree surrounded by thousands of spruces and I got only one shot in this perfect light. (Photo and caption by Mats Almlöf)   
 
9   The archipelago of Fernando de Noronha, Brazil is considered a wildlife sanctuary, but today, even in this isolated archipelago dolphins are victims of the bad habits of consumption. (Photo and caption by João Vianna)    
 
10 The child in us. Traveling from Zhangmu (Nepal-Tibet border) to the Tibetan capital - Lhasa you can see road workers all along the Friendship Highway. The Chinese industrialization has affected Tibet a great deal. But despite the Chinese government's attempts to settle Chinese population across the Tibetan Plateau, the Roof of the World still remains a place where only the Tibetans can survive its harsh climate conditions. A Tibetan boy holding the hand of his father who works on the road construction, Tibet. (Photo and caption by Sergi Barisashvili)   
 
11  Unsafe Journey. A woman is riding between the railway carriages of a local train heading north from Dhaka, the capital of Bangladesh. Her luggage is tucked under the carriage in front of her. It is the month of Ramadan, a fast which culminates in Eid-ul-Fitr, a three-day celebration. Tens of thousands of people leave the city to go to their home village and celebrate with their families. Trains are packed and many who fail to get tickets before they sell out or can't afford buying them at the black market ride on the roof of the train or, like this woman, finds a quiet spot between the carriages. (Photo and caption by Amy Helene Johansson)     
 
12 Lightning Strike NY Harbor. This shot was captured during a major electrical storm. There was little wind and no rain which allowed me to stay safely inside and shoot from an open window. This was the 82nd exposure out of 150 made that night. The camera was mounted on a tripod, exposures made with a cable release for 5 seconds at f10. Except for a some minor level adjustments and a square crop this was what came out of the camera. (Photo and caption by Jay Fine)    
 
13   Pure Elements. I drove my 4x4 over rivers to get a view of the Volcano eruption at "Fimmvorduhals" in Iceland. It was a full moon and strong winds gave me problems standing still outside the truck. I had my camera with me and zoom lens but no tripod, suddenly there was a magical moment, I was experiencing a display of nature rarely seen by man. I found my camera with the zoom lens, rushed out of the truck, trying to fight the strong wind. I pushed the camera on to the hood of the truck trying to stand still, holding my breath, I shot 30 frames, and only one shot was good. (Photo and caption by Olafur Ragnarsson)  
 
14 Bicycle Crash. Zestful BMX (Bicycle Moto-Cross) rider crashes after a failed attempt to grind the handrail. When in pain, even the ambitious, strong, extreme sports loving man looks like a simple, tired, vulnerable person. (Photo and caption by Karolis Milasevicius) 
 
15  A Llama stands at the crest of a hill as the sun sets behind it at Chavín de Huántar, Peru. (Photo and caption by John Palmer Gregg)   
 
16  Lightning Crashes. A lightning bolt strikes the antenna of The Center building in Central Hong Kong during a storm on September 13, 2009. (Photo and caption by Michael Siward)    
 
17   Ki Gompa. This picture was taken when I visited the Buddhist Monastery of Ki. Ki is a tiny village in the middle of the Himalayas, and next to it is Ki Gompa (Ki Monastery). I lived with the monks for about a week, and this picture reflects the peaceful, almost heavenly atmosphere that characterizes this place. The Monastery is almost 4,000 meters high, and I had to climb almost 500 meters more to get this panorama. This place is a touch of heaven. (Photo and caption by Natalia Luzuriaga)     
 
18  Great Blue Heron with fish. The largest and most widespread heron in North America. When foraging, they stand silently along riverbanks, lake shores, or in wet meadows, waiting for prey to come by, which they then strike with their bills. (Photo and caption by Linh Dinh) 
 
19 Heavy load. One morning in August, I was on my way to pick up the newspaper. Everything was moist and wet, and I spotted this little fly on a small white flower, just outside my bedroom window. Two hours after I shot this picture I went outside again, and the fly was still sitting on the same flower - still not able to fly. (Photo and caption by Audun Wigen)       
 
20 Herring Gull with Guillemot Chick. Taken on the Farne Islands, Northumberland, UK, the herring gull circled around the guillemot colony three or four times before dropping in and picking up this chick with the guillemot colony watching. (Photo and caption by Ron McCombe)