Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Συνάντηση Η. Μπεριάτου με πρυτανικές αρχές του Ιόνιου ΠανεπιστήμιουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου, συνάντηση γνωριμίας και εργασίας του υποψήφιου περιφερειάρχη Ηλία Μπεριάτου με τις πρυτανικές αρχές του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ο κ Μπεριάτος συζήτησε με τον πρύτανη κ. Δ. Τσουγκαράκη και τους αντιπρυτάνεις κ.κ. Β. Χρυσικόπουλο και Χ. Ξανθουδάκη και εξέφρασε την βούλησή του να αξιοποιηθεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως η αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή στρατηγική και τις διεθνείς σχέσεις της Περιφέρειας.

Από πλευράς πρυτανικών αρχών ετέθησαν θέματα  προτεραιοτήτων και ανάπτυξης του πανεπιστημίου και ειδικότερα η ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των προγραμματισμένων έργων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ο κ Μπεριάτος  με την ιδιότητά του ως πανεπιστημιακός καθηγητής δεσμεύτηκε ότι η συνεργασία με την Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων θα είναι μόνιμη, διαρκής και ουσιαστική!