Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ελάχιστα ποσά φόρου από 300 – 1.000 ευρώ για περαίωση

Στη Βουλή το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου


Αναλυτικά το κείμενο του νομοσχεδίου. Πατήστε [ ΕΔΩ ]

Τη μείωση των ελάχιστων ποσών φόρου για την περαίωση προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. 
 
Ειδικότερα,

- Για όσους διαθέτουν βιβλία πρώτης κατηγορίας η περαίωση ξεκινάει από 300 ευρώ ανά χρήση, από 400 που προβλεπόταν αρχικά.


- Για δεύτερης κατηγορίας βιβλία είναι 500 ευρώ, από 700.


- Για τρίτης κατηγορίας βιβλία η περαίωση είναι 700 ευρώ από 1.000 που ήταν σήμερα.


Παράλληλα, με διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δραστική μείωση των ορίων φοροδιαφυγής που οδηγούν σε ποινές φυλάκισης.


Έτσι, προβλέπεται φυλάκιση ενός έτους εφόσον το ποσό της φοροδιαφυγής κυμαίνεται από 3.000 – 75.000 ευρώ και δέκα ετών εφόσον το ποσό ξεπερνά τα 75.000 ευρώ.


Ακόμα, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα στοιχεία κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.


Αναλυτικότερα οι ποινές:


- Φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,


- Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μέχρι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και


- Κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.


- Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για όσους δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβώς τα προβλεπόμενα στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρούν στα πρόσθετα βιβλία , τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων.


Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι αν από το έλεγχο εντοπίζεται μια επιχείρηση να μην έχει εκδώσει περισσότερα από 10 παραστατικά η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 500 ευρώ, τότε η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου.


Επίσης στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.


«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε πλήθος αλλαγών που οδηγούν τη χώρα σε διαφορετική κατεύθυνση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής και διαβεβαίωσε ότι δε υπάρξουν νέα μέτρα για το 2011.
 
ΣΚΑΙ