Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ολα τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων

Οριακά αυξητικά κινήθηκαν αρκετά επιτόκια καταθέσεων κατά την περίοδο Μαρτίου – Φεβρουαρίου 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr. Ωστόσο η ανώτατη ετήσια απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων εξακολουθεί να μην ξεπερνά το 3,7% κατά μέσο όρο τη στιγμή που ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε υψηλότερα, αγγίζοντας το 5,2%.
Επομένως, τα καθαρά επιτόκια των καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών παραμένουν αρνητικά όπως τουλάχιστον προκύπτει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου, πληθωρισμού και φόρου επί των τόκων που παρακρατεί το Δημόσιο είναι κάτω από το μηδέν.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος καταθέσει σήμερα τα χρήματα του σε μία τράπεζα, στη λήξη της διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων θα είναι χαμηλότερη από ότι την πρώτη μέρα που τα αποταμίευσε. Η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Στην ελληνική τραπεζική αγορά, εδώ και αρκετούς μήνες έχουν παύσει να προσφέρονται δελεαστικά επιτόκια καταθέσεων για όσους έχουν χρήματα στην άκρη. Ωστόσο όσοι από εσάς θέλετε να περιορίσετε το «ροκάνισμα» τους από τον πληθωρισμό, μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων που «παίζουν» στην αγορά.


Τα επιτόκια που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για τις τράπεζες ωστόσο δεν αποκλείεται με τη σωστή διαπραγμάτευση αλλά και ανάλογα με το ύψος του προς αποταμίευση ποσού, να πείσετε την τράπεζα να σας προσφέρει κάτι καλύτερο.
Εξάλλου, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν- Κλοντ Τρισέ, δεν είναι απίθανη μια αύξηση του βασικού ευρωεπιτοκίου εντός Απριλίου, από 1% που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό. 
Οι απλές προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται σε γενικές γραμμές ένας καλός τρόπος φύλαξης των χρημάτων σας ειδικά αν συγκριθεί με το… στρώμα του κρεβατιού σας. Τα επιτόκια τους είναι υψηλότερα από αυτά ενός απλού λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου. Ως μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί ο περιορισμός της ρευστότητας σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς συνήθως υπάρχει «ποινή», που αντιστοιχεί σε χαμένους τόκους, αν «σηκώσετε» χρήματα πριν τη λήξη της. Ορισμένες τράπεζες βέβαια επιτρέπουν τις αναλήψεις από τον λογαριασμό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έως ένα ορισμένο ποσό. Άλλες καταβάλουν τους τόκους στη λήξη της προθεσμίας ενώ σε πολλές υπάρχει η δυνατότητα μηνιαίου, τριμηνιαίου ακόμη και εξαμηνιαίου εκτοκισμού.

Κοντά στα επίπεδα της τραπεζικής αγοράς είναι και τα επιτόκια που προσφέρει σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (αμιγώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όμως από τις αρχές Ιανουαρίου 2011 έχει «ρίξει» αισθητά τα επιτόκια του. Ελάχιστον ποσό για το άνοιγμα μιας προθεσμιακής κατάθεσης παραμένουν τα 5.000 ευρώ όμως το επιτόκιο αφετηρίας από το 4,80% που ίσχυε πέρυσι έπεσε φέτος στο 3,25%. Δείτε
εδώ αναλυτικά.

Χρησιμοποιείστε το
εργαλείο του enet.gr για να υπολογίσετε πόσο ακριβώς θα σας αποφέρει το επιτόκιο που σας προσφέρει η τράπεζα.

*Από το εκάστοτε ονομαστικό επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων μην ξεχάσετε να αφαιρέστε το 10% επί των τόκων. Τον φόρο δηλαδή υπέρ του Δημοσίου.


** Τα επιτόκια του παρουσιάζονται στους πίνακες δεν είναι δεσμευτικά για την τράπεζα και ενδέχεται να διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη, ακόμη και από μέρα σε μέρα.      

Απλές προθεσμιακές καταθέσεις


Τράπεζα Ποσό 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
Alpha € 5.000 0,60% 0,90% 1,10%
€ 20.000 1,25% 1,35% 1,80%
€ 50.000 1,45% 1,50% 3,05%
€ 100.000 1,60% 1,70% 3,05%
T bank (πρώην Aspis) € 5.000 Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €10.000
€ 20.000 3,56% 3,72% 4,06%
€ 50.000 3,56% 3,72% 4,06%
€ 100.000 3,61% 3,78% 4,11%
Citibank € 5.000 Έως 2,50% για περίοδο 3μηνών ανάλογα με τη συνολική σχέση του πελάτη
€ 20.000
€ 50.000
€ 100.000
Eurobank € 5.000 Μη διαθέσιμο
€ 20.000 1,80% - 1,90% - 2,00% Μηνιαίος εκτοκισμός 1,90% - 2,00% - 2,10% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 1,90% - 2,00% - 2,20% - 2,30% Τριμηνιαίος εκτοκισμός
€ 50.000 2,50% - 2,70% - 2,90% Μηνιαίος εκτοκισμός 2,60% - 2,80% - 3,00% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 2,70% - 2,90% - 3,10% - 3,30% Τριμηνιαίος εκτοκισμός
€ 100.000  3,00% - 3,10% - 3,20% Μηνιαίος εκτοκισμός  3,00% - 3,20% - 3,40% Διμηνιαίoς εκτοκισμός  3,00% - 3,20% - 3,40% - 3,60% Τριμηνιαίος εκτοκισμός
FBB € 5.000 - - -
€ 20.000 3,00% 3,25% 3,25%
€ 50.000 3,00% 3,25% 3,25%
€ 100.000 3,00% 3,25% 3,25%
HSBC € 5.000 0,37% 0,59% 1,16%
€ 20.000 0,37% 0,59% 1,16%
€ 50.000 0,42% 0,64% 1,16%
€ 100.000 0,42% 0,64% 1,16%
Marfin € 5.000 - 3% 3,30%
€ 20.000 - 3% 3,30%
€ 50.000 - 3,40% 3,65%
€ 100.000 - 3,50% 3,75%
Millennium € 5.000 Ελάχιστο ποσό συμμετοχής €15.000
€ 20.000 0,95% 1,23% 1,62%
€ 50.000 0,95% 1,23% 1,62%
€ 100.000 1,05% 1,33% 1,72%
Probank * € 5.000 2,00% 2,10% 2,20%
€ 20.000 3,20% 3,40% 3,60%
€ 50.000 4,10% 4,15% 4,20%
€ 100.000 - - -
Proton * € 5.000 4,60% 4,70% 4,80%
€ 20.000 4,60% 4,70% 4,80%
€ 50.000 4,60% 4,70% 4,80%
€ 100.000 - - -
Αγροτική * € 5.000 2,75% 2,95% 3,25%
€ 20.000 2,75% 2,95% 3,25%
€ 50.000 2,85% 3,05% 3,35%
€ 100.000 - - -
Αττικής € 5.000 3,45% 4,00% 4,20%
€ 20.000 3,45% 4,00% 4,20%
€ 50.000 4,00% 4,00% 4,20%
€ 100.000 4,20% 4,00% 4,20%
Γενική € 5.000 - - -
€ 20.000 3,40% 3,50% 3,60%
€ 50.000 3,40% 3,50% 3,60%
€ 100.000 3,40% 3,50% 3,60%
Εθνική € 5.000 1,096%. 1,382%. 1,773%.
€ 20.000 1,096%. 1,382% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 2,50% 1,773% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 2,50%
€ 50.000 1,096%. 1,382% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 2,50% (έως τα €59.999) 1,773% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 2,50% (έως τα €59.999)
€ 100.000 1,096%. 1,382% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 3,30% (από 60.000 ευρώ και άνω) 1,773% Προθεσμιακή κατάθεση "Μηνιαίο": 3,00% (από 60.000 ευρώ και άνω)
Ελληνική € 5.000 3,60% 3,80% 3,90%
€ 20.000 3,70% 3,90% 4,00%
€ 50.000 4,00% 4,30% 4,40%
€ 100.000 4,30% 4,60% 4,60%
Εμπορική € 5.000 0,43% 0,81% 1,12%
€ 20.000 0,48% 3,10% 1,22%
€ 50.000 0,53% 3,10% 3,37%
€ 100.000 0,59% 3,10% 3,37%
Κύπρου € 5.000 0,73% 0,99% 1,34%
€ 20.000 2,55% 2,70% 2,80%
€ 50.000 2,90% 3,00% 3,10%
€ 100.000 2,90% 3,00% 3,10%
Πειραιώς € 5.000 2,90% 3,00% 2,70%
€ 20.000 3,45% 3,60% 3,10%
€ 50.000 3,45% 3,60% 3,10%
€ 100.000 3,70% 3,80% 3,30%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο € 5.000 2,40% 2,65% 2,85%
€ 20.000 2,60% 2,85% 3,05%
€ 50.000 2,85% 3,00% 3,20%
€ 100.000 Διαπραγματεύσιμο
(Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2011) Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.
* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (δεν παρέχονται πληροφορίες επιτοκίων για το ποσό των €100.000)
! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση

Επιτόκια τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου

Δείτε αναλυτικά τα επιτόκια που «παίζουν» στην αγορά ανάλογα με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας όπως τα παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr

Τράπεζα Λογαριασμός ταμιευτηρίου Τρεχούμενος λογαριασμός
Alpha Έως 1,75% Έως 1,50%
T bank (πρώην Aspis)
€0 - €1.000: 0,50%

€1.001 - €10.000: 1,50%


€10.001 και άνω: 1,75%
€0 - €5.000: 3,50%

€5.001 - €10.000: 0,75%


€10.001 και άνω: 0,50%
Citibank €0 - €30.000: 0,50%

€30.001 - €100.000: 0,75%


€100.001 - €300.000: 1,25%


€300.001 και άνω: 1,50%
€0-€1.000: 0%

€1.001 - €30.000: 0,10%


€30.001 και άνω: 0,25%
Eurobank Μεγάλο ταμιευτήριο: 0,75% Λογαριασμός live: κάτω των €3.000: 1%
άνω των €3.000: 2%
Personal banking:
μέχρι €20.000: 0,10%
άνω των €20.000: Euribor 1M + 1%

FBB
1,00% 1,00%
HSBC €0 - €50.000 : 0,10%

€50.001 - €200.000: 0,50%


€200.001 - €500.000: 1,00%


€500.001 και άνω : 1,10%
€0 - €50.000: 0,00%

€50.001 και άνω: 0,20%
Marfin €0 - €1.000 :0,00%

€1.001 και άνω :0,10%
€0 - €3.000 :0,00%

€3.001 και άνω: 0,10%
Millennium

2.50%
(μηνιαίος εκτοκισμός)

€0 - €50.000: 0,05%       


€50.001 - €200.000: 0,10%                   


€200.001 - €300.000: 0,20%                  


€300.001 - €500.000: 0,40%   


€500.001 και άνω: 0,50%
Probank * 0,50%  
Proton *
Έως 2,00% 0,50%
Αγροτική * €1 - €20.000: 0,15%

€20.001 - €60.000 : 0,25%


€60.001 - €150.000: 0,60%


€150.001 - €300.000: 0,90%


€300.001 και άνω : 1,70%
€1 - €1.500 : 0,15%

€1.501 - €9.000 : 0,40%


€9.001 - €90.000 : 0,60%


€90.001 και άνω : 1,00%
Αττικής 1,50% Έως 1,50%
Γενική € 0,01 - € 5.000:   0,25%

€ 5.001 - € 15.000: 0,30%


€ 15.001 - € 30.000: 0,40%


€ 30.001 - € 50.000:  0,45%


€ 50.001 - € 100.000:  0,50%


€ 100.001 - € 150.000:  0,60%


> € 150.001:  1,00%
0,25%
Εθνική
€1 - €10.000: 0,10%

€10.001 - €20.000: 0,15%


€20.001 - €60.000: 0,20%


€60.001 -

€100.000: 0,30%

€100.001 - €200.000: 0,40%


€200.001 - €300.000: 0,50%


€300.001 και άνω: 0,75%
€1 - €2.000: 0%

€2.001 και άνω: 0,30%
Ελληνική 0,30% Έως 1%
Εμπορική €1 - €1.500 : 0,10%

€1.501 - €10.000 : 0,10%


€10.001 - €60.000 : 0,20%


€60.001 - €150.000 : 0,40%


€150.001 και άνω : 0,80%
€1 - €1.500 : 0,00%

€1.501 - και άνω: 0,15%
Κύπρου
0,15% - 1,00%  0,15%  - 1,00% 
Πειραιώς
€1 - €60.000: 0,10%

€60.001 - €150.000: 0,30%


€150.001 - €300.000: 0,50%


€300.0001 και άνω: 1,25%
€1 - €40.000: 0,10%

€40.001 - €90.000: 0,20%


€90.001 - €150.000: 0,30%


€150.001 -

€300.000: 0,50%

€300.001 και άνω: 1,00%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έως 2,10% έως 1,10%

(Τελευταία ενημέρωση: 05/01/2011)


Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.


* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος


! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση 
 
ELΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ