Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Δεν έχει υποβληθεί αίτημα που να αφορά το έργο Ύδρευσης Νήσων Κερκύρας και Παξών στην Ε.Ε,

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Επιστολή με την οποία επιβεβαιώνεται ότι, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει υποβληθεί αίτημα που να αφορά το έργο Ύδρευσης Νήσων Κερκύρας και Παξών στην Ε.Ε., απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dirk Ahner (φωτο), προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νίκο Δένδια, σε απάντηση επιστολής του κ. Δένδια (8/2/2011).
Ακολουθεί το μεταφρασμένο κείμενο της επιστολής: «Ευχαριστώ για την από 8 Φεβρουαρίου επιστολή σας για το έργο ύδρευσης των νήσων Κερκύρας και Παξών.
Η ύδρευση είναι ένα σημαντικό συστατικό της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική συνοχή. Οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να υποστηριχθούν, στο πλαίσιο ενός αριθμού διαφορετικών ελληνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προκειμένου να επωφεληθούν από την οικονομική στήριξη τα προγράμματα αυτά, οι προτάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Ειδικότερα, τα μεγάλα έργα όπως αυτό πρέπει να συμφωνούν με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως προβλέπεται στο σχετικό Κανονισμό του Συμβουλίου (1083/2006), ιδίως τις οικονομικά βιώσιμες και αποδοτικές.
Αυτό το έργο δεν έχει ακόμη υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές ως ένα μεγάλο έργο. Μόλις μια τέτοια αίτηση υποβληθεί, η Επιτροπή θα την αξιολογήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων (1083/2006), λαμβάνοντας υπόψη τη συνοχή με τις προτεραιότητες του προγράμματος και άλλων κοινοτικών πολιτικών και τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Σε αυτό το είδος των έργων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε μια σειρά σύνθετων ζητημάτων, όπως η ορθολογική χρήση του νερού, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εφαρμογής, ο σχεδιασμός των φραγμάτων, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η πολιτική τιμολόγησης και η λειτουργία του έργου. Εάν είναι απαραίτητο, καθώς ο κανονισμός προβλέπει, οι υπηρεσίες μας θα ζητήσουν τη γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη σκοπιμότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα του έργου».

enimerosi.com