Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Αυξάνονται οι αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα

Ρυθμίσεις για την διαδικασία εξυγίανσης προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης
Αυξάνονται οι αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα
Αθήνα Η αίτηση που κατέθεσαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας για την υπαγωγή της εταιρείας στις ρυθμίσεις του πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 99) αναδεικνύει το οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας.

Από το 2007 έχουν προσφύγει στο άρθρο 99 (το οποίο σύντομα θα καταργηθεί και θα επανέλθει το άρθρο 44) συνολικά 13 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες.


Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα Πρωτοδικεία, οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99 και είχε γίνει αυτό δεκτό είναι περίπου 1.000.


Στο α΄εξάμηνο του 2010, οι πτωχεύσεις είχαν ανέλθει στις 204, από 181 στην αντίστοιχη περίοδο του 2009.


Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί στην επαναφορά ρυθμίσεων του παλαιού Πτωχευτικού Κώδικα με το νομοσχέδιο για την Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης.


Ουσιαστικά το νομοσχέδιο επαναφέρει το άρθρο 44 του παλαιού Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.1892/1990) που αναφέρεται στη δέσμευση της μειοψηφίας από την πλειοψηφία των πιστωτών, καθώς το άρθρο 99 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (2007) δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή συμφωνία με τους πιστωτές και πραγματική εξυγίανση της επιχείρησης.


Το άρθρο 44 προέβλεπε ότι όποια επιχείρηση αδυνατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μπορούσε να προσέλθει σε ρύθμισή τους, εφόσον συμφωνούσαν οι συμβεβλημένοι πιστωτές που εκπροσωπούσαν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο έπρεπε να περιλαμβάνεται και το 40% των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

ΤΟ ΒΗΜΑ