Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

«Πιλότος» ο ΟΤΕ για τις περικοπές μισθών (έως 25%) και δαπανών στις ΔΕΚΟ

Ήρθε η ώρα των μειώσεων


Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της από το Μνηµόνιο, προχωρεί στην εφαρμογή του νόµου του περασµένου Δεκεµβρίου, που προβλέπει µειώσεις µισθών µέχρι και 25%
Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της από το Μνηµόνιο, προχωρεί στην εφαρμογή του νόµου του περασµένου Δεκεµβρίου, που προβλέπει µειώσεις µισθών µέχρι και 25%   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
Αθήνα
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΤΕ για τις περικοπές σε υπερωρίες και επιδόματα, καθώς και οι 120 απολύσεις στην Cosmote, αποτελούν «πιλότο» για τις άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο.

Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της από το Μνηµόνιο, προχωρεί στην εφαρμογή του νόµου του περασµένου ∆εκεµβρίου, που προβλέπει µειώσεις µισθών µέχρι και 25%, «πλαφόν» αποδοχών στις 4.000 ευρώ και δεν επηρεάζει µόνο τους µισθούς κάτω των 1.800 ευρώ.


Στις διατάξεις του έχουν κληθεί να προσαρµοστούν και οι εισηγµένες εταιρείες στις οποίες το ∆ηµόσιο έχει πλειοψηφικό ή ακόµη και µειοψηφικό αλλά σηµαντικό ποσοστό, σύµφωνα µε επιστολή που είχε στείλει ο υπουργός Οικονοµικών στις διοικήσεις τους τον περασµένο ∆εκέµβριο.


Όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Τα Νέα», η κυβέρνηση συγκεντρώνει τώρα στοιχεία για τον βαθµό κατά τον οποίο έχει προχωρήσει η εφαρµογή του νόµου και αναλόγως θα κινηθεί ώστε να µην υπάρξουν εξαιρέσεις.


Στον ΟΤΕ ο άµεσος στόχος των νέων µέτρων, σύµφωνα µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του οµίλου Μ.Τσαµάζ, είναι «να µειωθεί το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά της».


Ήδη έχουν τεθεί σ εεφαρµογή συγκεκριµένες δράσεις για µείωση του κόστους σε όλες τις λειτουργίες του ΟΤΕ.


Ειδικά σε ό,τι αφορά τη µείωση του κόστους προσωπικού, οι περικοπές στη µητρική εταιρεία θα έχουν συνολικό ύψος 32 εκατ. ευρώ και θα ισχύσουν σταδιακά.


Ορισµένες αφορούν το σύνολο των περίπου 9.200 εργαζοµένων του Οργανισµού και άλλες συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού.


Στην Cosmote που απασχολεί περίπου 3.500 ;atoma, δροµολογείται η απόλυση 120 εργαζοµένων µε ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας.

Στόχος είναι η µείωση των λειτουργικών εξόδων της CosmOTE κατά 40 εκατ. ευρώ για το 2011, ενώ, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, στους αποχωρούντες θα προσφερθεί πακέτο διευκολύνσεων, το οποίο θα ισοδυναµεί µε αποδοχές από ένα έως τρία έτη, ανάλογα µε την ηλικία, την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση.


Η ΔΕΗ θα κάνει φέτος περικοπές 40 εκατ. ευρώ σε υπερωρίες και εκτός έδρας, σύµφωνα µε την επιστολή που έχει αποστείλει στον Γ.Παπακωνσταντίνου ο πρόεδρός της Αρθούρος Ζερβός.


Τον ∆εκέµβριο του 2010, όταν ο υπουργός Οικονοµικών έστειλε επιστολές στους επικεφαλής των εισηγµένων στο ΧΑ ∆ΕΚΟ, η διοίκηση της ∆ΕΗ του απάντησε ότι έχει µειώσει ήδη κατά 220 εκατ. ευρώ τη µισθοδοσία για πέρυσι και πως σηµαντική θα είναι η µείωση και για το 2011.


Έτσι, στην επιστολή που έχει στείλει προς τον υπουργό Οικονοµικών ο πρόεδρος της ∆ΕΗ, τον ενηµέρωσε πως φέτος θα εξοικονοµήσει από υπερωρίες και εκτός έδρας γύρω στα 40 εκατ. ευρώ.


Στα ΕΛΠΕ η διοίκηση του οµίλου έχει σήµερα, Τρίτη, συνάντηση µε τους εργαζοµένους για τη συλλογική σύµβαση εργασίας του 2011. Και στα Ελληνικά Πετρέλαια αναµένεται να γίνουν περικοπές προς την κατεύθυνση που έχει δοθεί από τον υπουργό Οικονοµικών. Μεταξύ των άλλων, επιδόµατα προς τους εργαζοµένους αλλά και µπόνους προς υψηλόβαθµα στελέχη αναµένεται να τεθούν στο τραπέζι των περικοπών.


«Ψαλίδι» αναµένεται και στις απολαβές των υπαλλήλων του ΟΠΑΠ και ενώ έχει προηγηθεί μείωση στους µισθούς των υπαλλήλων της ΕΠΟ. Μειώσεις αποδοχών αναµένονται για τα στελέχη του ΟΠΑΠ, καθώς και σε διάφορες επιτροπές.


Newsroom ΔΟΛ