Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Στη δημοσιότητα ο ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής


Ύστερα από εντολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αρχιεπισκοπή Αθήνων τον ετήσιο προϋπολογισμό της για το έτος 2011 ύστερα από εντολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Έσοδα-έξοδα είναι αυξημένα περίπου κατά 200.000 σε σχέση με τον προϋπολογισμό της περασμένης χρονιάς ο οποίος είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του Προϋπολογισμού τα έσοδα προβλέπεται να αγγίξουν τα 3.665.196 ευρώ ενώ τα έξοδα τα 3.659.350 ευρώ ενώ την περασμένη χρονιά είχαν προϋπολογιστεί σε 3.457.252 ευρώ και σε 3.454.220 ευρώ αντίστοιχα.


Πιο αναλυτικά
για το τρέχον έτος οι 145 Ιεροί Ναοί της Αρχιεπισκοπής θα καταβάλουν στο κεντρικό ταμείο τα εξής ποσά:

• «Yπέρ της συντηρήσεως του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου» συνολικά 450.000 ευρώ

• «Υπέρ αποσβέσεως κτιρίων» το ποσό των 140.000 ευρώ
• «Υπέρ Συνοδικού Μεγάρου» το ποσό των 30.000 ευρώ
• «Υπέρ Αποστολικής Διακονίας» συνολικά 180.000 ευρώ
• «Υπέρ του Ραδιοφωνικού Σταθμου» της Ελλαδικής Εκκλησίας θα συνεισφέρουν με το ποσό των 60.000 ευρώ.
• «Συντήρησις Αυτοκινήτων Αρχ.Αθηνών» συνολικά 75.000 ευρώ
• «Βοηθήματα Σπουδαστών» το ποσό των 75.000 ευρώ
• «Υπέρ Πνευματικού Έργου» το ποσό των 75.000 ευρώ
• «Υπέρ Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων» επίσης το ποσό των 75.000 ευρώ
• «Υπέρ Αγαθοεργιών» το ποσό των 363.000 ευρώ το οποίο θα προέλθει «εξ Αρχιερατικών Ιεροπραξιών, εκ μεταβιβάσεων Γάμου, εξ εισφορών Ι.Ναών, εκ διαφόρων εισφορών»
• «Υπερ Κατασκηνώσεων Α.Α.» προϋπολογίζεται να συγκεντρωθεί το ποσό των 150.000 ευρώ
• «Λογαριασμοί-Δίσκοι υπέρ Τρίτων» το ποσό των 350.000 ευρώ
• «Μισθώματα ακινήτων» προϋπολογίζεται το ποσό των 488.236 ευρώ
• Από τα Παρεκκλήσια της Αρχιεπισκοπής αναμένεται να συγκεντρωθεί το ποσό των 330.000 ευρώ

Σύμφωνα τα στοιχεία
που έδωσε η Αρχιεπισκοπή στη δημοσιότητα προϋπολογίζονται τα εξής έξοδα:

• «Μισθοδοσία-Επιδόματα» (Τακτικών/Μετακλητών/Εκτάκτων-Επί συμβάσει-Καθαρίστρια) συνολικά το ποσό των 500.000 ευρώ

• «Έξοδα διοικήσεως» (Δικαστικά, έξοδα ξενίας, τρόφιμα, έξοδα φιλοξενίας, έξοδα εκδηλώσεων Ι.Α.Α., Συντήρησις Γραφείου Τύπου, συνδρομαί, περιοδικά) το ποσό των 175.000 ευρώ
• «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείων» (Ο.Τ.Ε. / Δ.Ε.Η. / Ε.Υ.Δ.Α.Π / Έξοδα Θέρμανσης κλπ) το ποσό των 269.000 ευρώ
• «Συντήρησις Αυτοκινήτων» το ποσό 77.000 ευρώ
• «Συντήρησις Κτιρίων-Επίπλων» προϋπολογίζεται να δαπανηθούν 127.000 ευρώ
• «Βοηθήματα Σπουδαστών» το ποσό 50.000 ευρώ
• Για Αγαθοεργίες προϋπολογίζεται να δαπανηθούν 320.000 ευρώ
• «Λογαριασμοί Τρίτων» (Αμοιβαί Τεχνικής Υπηρεσίας, Απόδοσις Δίσκων κλπ) το ποσό των 410.000 ευρώ
• Για την «Ανέγερση-Επισκευή Κτιρίων» θα δαπανηθούν 300.000 ευρώ
 
ΣΚΑΙ