Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Τί συμφέρει όσους έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο

http://www.eurocapital.gr/thumbnail.php?file=Photos_Money/Frago_Elvetias_244478857.jpg&size=article_medium
Της Νένας Μαλλιάρα

Κερδισμένοι έναντι της συνολικής αποπληρωμής των δανείων τους, το σύνολο των τόκων που έχουν καταβάλει και την ταχύτερη αποπληρωμή του κεφαλαίου, είναι όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο πριν από το 2010. Την επισήμανση αυτή κάνει στο Capital.gr, ο κ. Αναστάσιος Πανούσης, βοηθός γενικός διευθυντής, επικεφαλής εμπορικών εργασιών, καταναλωτικής, στεγαστικής πίστης και πιστωτικών καρτών της Eurobank. 


Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ήταν πολύ δημοφιλή τα 3-4 προηγούμενα χρόνια κυρίως λόγω της επιτοκιακής διαφοράς τους σε σχέση με το ευρώ. Υπολογίζεται ότι έχουν δοθεί σε ελβετικό δάνεια πάνω από 8 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 80.000 πελάτες.

Σήμερα, το κεφάλαιο σε ευρώ που χρωστούν οι πελάτες που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι διογκωμένο εξαιτίας της ανατίμησης του ελβετικού νομίσματος έναντι του ευρώ (περίπου 11%) στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ενδεικτικά, εάν ένας δανειολήπτης που έλαβε δάνειο πριν από 4 χρόνια οφείλει στην τράπεζα μία σταθερή δόση 1.000 ελβετικών φράγκων, σήμερα η δόση αυτή έχει αυξηθεί κατά 126 ευρώ (με την παραδοχή ότι η δόση επηρεάζεται μόνο από την ισοτιμία).

Ωστόσο, όπως εκτιμά ο κ. Πανούσης, ο δανειολήπτης δεν έχει όφελος από μία βεβιασμένη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, καθώς η λογιστική ζημιά που έχει θα γίνει πραγματική με τη μετατροπή ή την αποπληρωμή του δανείου (αφού θα έχει να αποπληρώσει μεγαλύτερο κεφάλαιο σε ευρώ).

Όπως υποστηρίζει, η επιλογή του δανείου σε ελβετικό φράγκο δεν έχει αποτελέσει σε καμία περίπτωση κακή επιλογή, καθώς ο πελάτης είναι ήδη συγκριτικά κερδισμένος ως προς: α) τη συνολική αποπληρωμή του δανείου του, β) το σύνολο των τόκων που έχει καταβάλει και γ) την ταχύτερη αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Ενδεικτικά, παραθέτει τη σύγκριση δανείων σε ελβετικό φράγκο και ευρώ, με κοινά χαρακτηριστικά και με πραγματικές τιμές επιτοκίου και ισοτιμίας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που τρεις δανειολήπτες επέλεξαν να λάβουν ταυτόχρονα τον Σεπτέμβριο του 2007 το ίδιο δάνειο, ποσού 100.000 ευρώ, ο ένας σε ευρώ, ο άλλος σε ελβετικό φράγκο και ο τρίτος σε ελβετικό φράγκο αλλά με προστασία δόσης από συναλλαγματικές μεταβολές, με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (διάρκεια 360 μήνες, επιτόκιο που αποτελείται από επιτόκιο βάσης πλέον περιθωρίου 1,50%), προκύπτει ότι:

• Ο πελάτης που έχει επιλέξει το ελβετικό φράγκο χωρίς προστασία πληρώνει σήμερα την πιο αυξημένη δόση (περίπου 411 ευρώ) λόγω της αρνητικής διακύμανσης της ισοτιμίας.

• Παρότι σήμερα η δόση στο ελβετικό φράγκο είναι πιο αυξημένη από αυτή του ευρώ (περίπου 407 ευρώ) δεν δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα στον πελάτη, καθώς η σημερινή δόση παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τη δόση που πλήρωνε το 2007-2008 (περίπου 458 ευρώ).

• Αντίθετα, ο πελάτης που έχει επιλέξει ελβετικό φράγκο με προστασία (και εφόσον αυτή είναι σε ισχύ με επιβάρυνση στο επιτόκιό του 0,20%), πληρώνει σήμερα τη χαμηλότερη δόση (περίπου 368 ευρώ).

• Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι πελάτες που είχαν επιλέξει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι συγκριτικά κερδισμένοι καθώς έχουν πληρώσει συνολικά λιγότερα χρήματα σε δόσεις.

• Ως προς το σύνολο καταβολής τόκων κερδισμένος είναι σήμερα ο πελάτης που είχε επιλέξει δάνειο σε ελβετικό φράγκο χωρίς προστασία επιτοκίου (κατά 4.191 ευρώ) σε σχέση με το δάνειο σε ευρώ.

• Ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, παρότι η λογιστική απεικόνιση του άληκτου κεφαλαίου σε ευρώ είναι αποθαρρυντική για τον πελάτη (υψηλότερο κατά 5.937 ευρώ του αρχικού κεφαλαίου) στην ουσία ο πελάτης με το δάνειο σε ελβετικό έχει αποπληρώσει συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό του κεφαλαίου.

Αναλυτικά ο πίνακας της σύγκρισης αποπληρωμής κεφαλαίου
                                     

CHF  CHF
με προστασία
EUR
Αρχικό κεφάλαιο σε ευρώ 100.000 100.000 100.000
Σημερινό άληκτο κεφάλαιο σε ευρώ 105.937,12 106.173,37 94.419,43
Αρχικό κεφάλαιο σε ελβετικό 152.587,20 152.587,20
Σημερινό άληκτο κεφάλαιο σε ελβετικό 142.061,68  142.378,49
Ποσοστό κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί 6,90% 6,69% 5,58%


Πηγή:capital