Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Φωτοβολταϊκά και σε βεράντες !


Η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επίσης δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α.

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που προβλέπει ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές (3851/2010) προκειμένου να αρχίσει η πρακτική εφαρμογή του.

Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ ανά κτήριο για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 κιλοβάτ και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 κιλοβάτ. 


ΣΚΑΙ