Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Προς Πώληση και το Λιμάνι (ΟΛΚΕ) της ΚέρκυραςΣτον δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων μπαίνουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, καθώς το Δημόσιο βάζει μπροστά το σχέδιο εγκατάλειψης θέσεων που είχε χτίσει επί χρόνια στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Συνολικά 54 ΔΕΚΟ μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών και καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις:
**20 Σεπτεμβρίου τα στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση τη διετία 2009 -2010.
**30 Νοεμβρίου τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της τριετίας 2011 -2013, βάσει του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Μείωση συμμετοχής
Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με χθεσινή εγκύκλιο που απέστειλε σε 54 δημόσιες επιχειρήσεις -μεταξύ αυτών και καμιά εικοσαριά εισηγμένες στο Χρηματιστήριο- τους γνωστοποιεί πως «άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συγκράτηση των δαπανών» και, επικαλούμενος το Μνημόνιο, τους καθιστά κοινωνούς της κυβερνητικής απόφασης για «μείωση της άμεσης συμμετοχής του δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις». Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η δημιουργία ενός περισσότερο ανοιχτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για εγχώριους και ξένους επενδυτές σε συνδυασμό με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η κυβερνητική πολιτική εστιάζει σε «7» τομείς:
1 Τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, και δη της δαπάνης για απασχόληση και μισθοδοσία.
2 Καθιέρωση στρατηγικού σχεδιασμού που θα αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους.
3 Τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ζημιογόνων ΔΕΚΟ, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν αναλυτικά τα μέτρα που αφορούν τη μείωση του κόστους, όπως ο εξορθολογισμός των δικτύων τους, με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων τους.
4 Αλλάζει ο τρόπος κατάρτισης των προϋπολογισμών τους, με πρόβλεψη πλέον ανώτατων ορίων δαπανών, επαρκούς αποθεματικού κινδύνου και μεσοπρόθεσμου πλαισίου δαπανών. Θα έχουν δε και υποχρέωση σύνταξης συμπληρωματικών προϋπολογισμών.
Ακίνητη περιουσία
5 Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, με σκοπό τη συμβολή τους στην κάλυψη των ελλειμμάτων και τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους δαπανών.
6 Την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. Αφορά τις σχέσεις του Δημοσίου ως μετόχου, της διοίκησης, εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών και πολιτών.
7 Την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη διαχείριση των κινδύνων. * 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ