Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Γιατί η σωτηρία της Ελλάδος περνάει μέσα από την καταστροφή των τραπεζών